راه اصلي هرات _ ارملك بزودي افتتاح مي شود

محور احداث شده هرات _ ارملك توسط وزارت راه و ترابري به زودي در داخل خاك افغانستان به بهره برداري     مي رسد .

مهندس جواد توكلي مشاور وزير راه و ترابري و مجري طرح توسعه ترانزيت زميني افغانستان با بيان اين مطلب    گفت : طرح احداث محور 60 كيلومتري هرات _ ارملك در امتداد كمربند حلقوي افغانستان و بخشي از راه اصلي هرات _ ميمنه _ شبرغان است كه در نهايت استان هرات را با 8 استان شمالي و شمال غربي افغانستان مرتبط مي سازد .

   به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري مجري طرح توسعه ترانزيت زميني افغـانستان با بيـان اينكه عمليات اجرايي اين محور به پايان رسيده و پس از هماهنگي دو كشور به بهره برداري مي رسد اظهار داشت : مسير هرات _ ارملك كه در امتداد محور جاده مشهد _ تربت جام _ دوغارون _ هرات است امكان ارتباط ترانزيتي كشورهاي آسياي مركزي و دو كشور تاجيكستان و ازبكستان را از مسير غرب افغانستان به ايران فراهم ساخته و از لحاظ منطقه اي نيز اتصال شهر كرُخ و روستاهاي اطراف را به شهر هرات ميسر مي سازد .

وي خاطر نشان ساخت : پايانه دوغارون به هرات بزرگترين پايانه كشور به لحاظ مسافر و صدور كالا و دومين محور به لحاظ ترانزيت كالا مي باشدكه داراي كاربرد داخلي براي ايران بوده و اتمام كمربندي حلقوي افغانستان نقش تعيين       كننده اي در ترانزيت كشورهاي ازبكستان ، تاجيكستان و افغانستان به بنادر چابهار و بندرعباس ايفا مي نمايد .

مهندس توكلي با اشاره به اينكه مسير مذكور با هزينه اي معادل 30 ميليون دلار احداث گــرديده است افزود : 4 دستگاه پل بزرگ با 14 دهانه 20 متري به طول 280 متر و در مدت 6 ماه در مسير مذكور احداث گرديده است.

بر پايه اين گزارش محور احداث شده هرات _ ارملك داراي مشخصاتي با 11 متر عرض راه ، 148 دستگاه پل كوچك ، 42 هزار و 100 مترمكعب پي كني كانال ، 19 هزار و 300 مترمكعب بتن ريزي و 6 هزار مترمكعب گابيون بندي است .

 

لینک