در نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت

حضور فعال ادارات، شركت ها و مؤسسات بخش حمل و نقل جاده اي

حضور فعال سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و تعدادي از ادارات كل راه و ترابري در نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت. مهندس محمد بخارايي معاون وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي سه بر از نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت بازديد به عمل آورد. بنابر گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري ادارات كل راه و ترابري كشور به همراه شركت هاي سازنده، مشاور و نگهدار راهها و ابنيه جاده اي و همچنين شركت هاي سازنده وسايل نقليه سنگين و عمومي حضوري چشمگير در سالن 35 نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت داشتند. براساس اين گزارش شركت هاي مختلفي از جمله شركت حمل و نقل بين المللي ج.ا.ا، اداره كل راه و ترابري هرمزگان، خوزستان، ايلام ، خراسان رضوي، شركت راهداران كشور، شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، شركت تجهيزات ايمني راهها، اداره كل راه روستايي وزارت راه وترابري، شركت ايزراه، بيندر راه، مهندسي آب و خاك، دره ساز شيواكاران ساحل، ره گستر نفت، سرريزسازان، رجكو، هپكو، آژند برج، لجود؛ شركت حمل و نقل داخلي و بين المللي جوان سير، ايران خودرو ديزل، شركت رنگهاي ترافيكي روناس، آذين راه شرق، رنگان، پيشرويدك، حمل و نقل بين المللي زنجيره و دهها شركت ديگر به معرفي تجهيزات و تكنولوژي خود در زمينه حمل و نقل پرداختند.

بزرگراه جم - عسلويه هفته آينده افتتاح مي‌شود

مديرعامل شركت ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور از افتتاح بزرگراه ۴۵جم - عسلويه در هفته آينده خبرداد. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري صادق افشار كه روز چهارشنبه در محل نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت سخن مي گفت،افزود: ساخت اين بزرگراه در جنوب كشور با مشاركت وزارت نفت عملي شده است. وي سپس با تشريح طرحهاي مختلف زيربنايي حمل و نقل، افزود: وزارت راه و ترابري هم اكنون احداث ۹هزار كيلومتر راه را در دست ساخت و پنج هزار كيلومتر خط ريلي در دست مطالعه دارد. به گفته افشار، هم اكنون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، ريل گذاري سه هزار كيلومتر از شبكه خطوط راه‌آهن كشور را در دست اجرا دارد. وي يادآور شد: هم‌اكنون اين شركت احداث پنج هزار كيلومتر خط آهن در سطح كشور را در دست مطالعه دارد كه به تدريج پس از تكميل مطالعات، احداث آن آغاز مي‌شود. افشار تصريح كرد: تا پايان برنامه چهارم توسعه دو هزار و ۵۰۰تا سه هزار كيلومتر خط آهن با اعتباري معادل ۴۰تريليون ريال در كشور احداث مي‌شود. مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور دوخطه شدن خط آهن تبريز - تهران و برقي شدن مسير اصفهان - تهران و دو خطه شدن خط آهن تهران - مشهد را از برنامه‌هاي در دست اجراي اين شركت ذكر كرد. وي با بيان آنكه هم‌اكنون هزينه روسازي خط آهن دو تريليون و ۵۰۰ميليارد ريال در هر كيلومتر هزينه دارد، افزود: در حال حاضر هزينه روسازي و زيرسازي خط آهن به بيش از ۹تريليون ريال در هر كيلومتر رسيده است. معاون وزير راه و ترابري، گفت: در سال جاري براي اجراي طرحهاي زيربنايي حمل ونقل كه در قانون پيش‌بيني شده هشت تريليون و ۵۰۰ميليارد ريال هزينه مي‌شود و چهار تريليون و  ۳۰۰ميليارد ريال نيز در متمم بودجه سال جاري براي اين امر پيش‌بيني شده است. مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور تاكيد كرد: مشكل حضور شركت چيني براي احداث قطعه اول آزادراه تهران - شمال برطرف شده و هم اكنون عمليات اجرايي اين آزادراه آغاز شده است. وي اظهار اميدواري كرد: در صورت تامين اعتبار مورد نياز، خط آهن برقي تهران - اصفهان طي چهار سال آينده به بهره‌برداري برسد. معاون وزير راه و ترابري سپس در خصوص آزادراه زنجان - تبريز نيز گفت: اين آزادراه از هر لحاظ براي استفاده هموطنان آماده شده و براي استقرار پليس راه، دو ساختمان كارگاه آماده شده و دو پمپ بنزين سيار نيز در آن احداث شده است. وي در پايان با بيان آنكه اين شركت هيچگونه فرودگاهي را در دست احداث ندارد، اظهار اميدواري كرد: تا پايان سال ۸۶خط آهن مراغه- اورميه، تهران - همدان، كرمان - بم - زاهدان به بهره‌برداري برسد و شبكه خط آهن كشور نيز به خطوط ريلي برخي از كشورهاي همسايه متصل شود.

2هزار كيلومتر ريل گذاري تا پايان برنامه چهارم

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري مهندس صادق افشار در نشست مطبوعاتي كه در نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: بالغ بر4 هزار ميليارد تومان به منظور ساخت بيش از 2هزار كيلومتر ريل گذاري درطول برنامه لازم است. وي در ادامه تصريح كرد:هم اكنون در بخش ريلي 3 هزار كيلو متر راه آهن دردست اجرا و 5 هزار كيلو متر دردست مطالعه قراردارد. وي افزود:درحال حاضر 60 طرح عمراني در پيوست قانون،11 طرح توسعه راه آهن ، 10 طرح آزاد راه و مابقي ساخت آزادراه ها و بزرگ راه هاو در مجموع 580 پروژه در تمام استانهاي كشور دردست اجراست. افشار افزود:همچنين درپيوست قانون درسال جاري 805 ميليارد تومان براي طرح هاي پيوست قانون پيش بيني شده است. افشار اظهاركرد:علاوه برطرح پيوست قانون به عنوان رديف هاي متفرقه 5 رديف متفرقه با اعتباري بالغ بر 186 ميلياردتومان تعيين شده كه دراين راستا 86 پروژه دررديف هاي متفرقه پيش بيني كه در پيوست قانون يك هزارو900 ميليارد تومان پيش بيني شده است. مديرعامل شركت ساخت و توسعه آزاد راه ها در ادامه اضافه كرد:اين در حالي است كه امسال از محل فروش ارواق مشاركت 85 ميلياردتومان اعتبار كسب شد كه تا بهمن ماه سال جاري نيز مرحله ديگري از فروش ارواق مشاركت وزارت راه و ترابري انجام خواهد شد ضمن اينكه اعتبار پيوست قانون پروژه ها در سال آينده 3 هزار ميليارد تومان خواهد بود. وي در خصوص اعتبارات مورد نيازپروژه ها گفت: شركت براي طرح هاي جديد خود 196 ميليارد تومان، براي طرح هاي رديف هاي متفرقه 685 ميلياردتومان ، طرح هاي استاني 146 ميليارد تومان و 3 هزار ميليارد تومان براي طرح هاي موجود درخواست كرده است ضمن اينكه 430 ميليارد تومان در متمم بودجه پيش بيني شده است. افشار در خصوص آزاد راه زنجان- تبريز تصريح كرد:اين پروژه به عنوان يكي از پروژه هاي مهم درفصل راه وترابري مطرح بوده ونيز به علت اتصال به كشورهاي همسايه مورد توجه وزارت راه وترابري قرار گرفته است. وي اضافه كرد:173 كيلومتراز اين پروژه آماده بهره برداري است و علي رغم محدويت فصل كار ي در نهايت آماده شد. وي افزود: تنها نگراني براي نگهداري آزاد راه تبريز – زنجان بوده زيراكه اين مسير يكسري امكانات نيازداشته كه درنهايت براي تكميل علائم راه بعد از جلسات تكميل شده است . معاون وزير راه و ترابري درخصوص پروژه هاي دردست اجرايي اين شركت گفت:هم اكنون 9 هزار كيلومتر راه دردست اجراست كه شامل بزرگ راه ها و راه هاي اصلي و بهسازي است كه به اين ميزان نيز 2 هزار كيلومتر راه در غالب عملياتي دردست اجراست. وي خاطرنشان ساخت:هم اكنون مشكلات چيني هابراي مشاركت در آزاد راه تهران -شمال حل شده و امضاي نهايي بر سر اين قراردادصورت گرفته است. افشار در خصوص قيمت تمام شده هر كيلومتر راه و آزاد راه دركشور گفت:متناسب باشرايط جغرافياي قيمت ساخت راه ها و آزاد راه ها متفاوت است. وي افزود:ساخت هر كيلومتر راه اصلي 400 تا850 ميليون تومان و ساخت هر كيلومتر آزادراه از 1 تا5/3 ميلياردتومان هزينه در برخواهد داشت. افشار در خصوص اعتباراتي كه در سال جاري درپروژه هاهزينه شد ه است گفت:بالغ بر 550 ميليارد تومان در بخش راه سازي، 200 ميليارد تومان دربخش آزاد راه ها و 240 ميليارد تومان دربخش ريلي امسال هزينه شده است. مدير عامل شركت ساخت و توسعه آزاد راه هاي كشور در خصوص پروژه هاي دردست اجراي شركت در زمينه بنادر اظهاركرد:هم اكنون 5 طرح توسعه اي دربنادر شمالي ( اميرآباد ، انزلي وبوشهر) وبنادر جنوبي در بندر شهيد بهشتي در دست اجراست . وي افزود:همچنين دربنادرصيادي كوچك و بنادرچند منظوره پروژه هايي دردست اقدام داريم كه اخيرا نيز پروژه ساخت و توسعه بندرجاسك شروع شده ونيز ساخت اسكله و موج شكن بندر لارك نيز دردست اجراست. افشار تصريح كرد:درخصوص ساخت فرودگاه بعداز فرودگاه امام خميني (ره) پروژه فرودگاهي ديگري دردست ساخت قرارنيست

وزير راه و ترابري از جذب افزون بر يك ميليارد دلار سرمايه خارجي خبر داد

محمد رحمتي وزير راه و ترابري كشورمان از جذب افزون بر يك ميليارد دلار سرمايه خارجي براي اجراي طرح هاي اين بخش خبر داد به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري وي تصريح كرد: سياست وزارت راه در چند سال اخير بر جذب سرمايه‌هاي خارجي متمركز بوده است. محمد رحمتي كه روز سه‌شنبه در حاشيه مراسم امضاي قرارداد خريد ۲۲۰دستگاه واگن مسافربري سخن مي گفت، افزود: در همين رابطه قراردادهاي بزرگراه تهران - شمال را با چيني‌ها و ساخت واگن را با ايتاليايي‌ها از طريق فاينانس كه نوعي جذب سرمايه به حساب مي‌آيد، انجام داديم. وي در مورد قطار سريع‌السير اصفهان - تهران، گفت: اعلام‌مناقصه قطاراصفهان - تهران صورت گرفته و ظرف ۱۰روز آينده پيمانكار دو قطعه از آن انتخاب خواهد شد. رحمتي ادامه داد: كار اجراي اين طرح انجام مي‌شود و درخواست وزارت راه تخصيص بودجه مناسب است. وي بر ضرورت نهادينه كردن جذب سرمايه خارجي و جلوگيري از خروج ارز تاكيد كرد و گفت: اين وزارتخانه همچنان از سرمايه‌گذاري خارجي در طرحهاي ريلي، هوايي، دريايي و جاده‌اي استقبال مي‌كند. وزير راه وترابري، استفاده از ظرفيتهاي صنايع دفاعي كشور را در پيشبرد اهداف بخش حمل و نقل به ويژه در صنعت ريلي كشور موثر دانست.

تاكيد وزير راه بر توجه به قراردادهاي فاينانس در پروژه هاي عمراني

وزير راه و ترابري گفت: مبلغ كل قراردادي كه امروز بين شركت قطارهاي مسافري رجا و مجتمع شهيد كلاهدوزي براي خريد 220 دستگاه واگن مسافري منعقد شد، نشان دهنده تلاش‌هاي كشور وضعيت حمل و نقل جهت جذب هرچه بيشتر فاينانس است.به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري مهندس محمد رحمتي در مراسم امضاي قرارداد خريد 220 واگن مسافري توسط شركت رجا از مجتمع شهيد كلاهدوز وابسته به وزارت دفاع، اظهار داشت: امضاي اين قرارداد فتح بابي در راستاي پيشبرد اهداف كشور در زمينه توسعه و افزايش سهم حمل و نقل ريلي در كشور خواهد بود. وي در بخش ديگري از مراسم افتتاح دومين نمايشگاه صنعت حمل و نقل يكي از سياست‌هاي كشور و وزارت راه و ترابري را جذب فاينانس و سرمايه‌هاي خارجي عنوان و تصريح كرد: مبلغ كل قراردادي كه امروز مابين شركت قطارهاي مسافري رجا و مجتمع شهيد كلاهدوزي براي خريد 220 دستگاه واگن مسافري منعقد شد، نشان دهنده تلاش‌هاي كشور وضعيت حمل و نقل جهت جذب هرچه بيشتر فاينانس است. رحمتي برگزاري چنين نمايشگاههايي را براي توسعه صنعت حمل و نقل كشور مؤثر دانست و اظهار داشت:‌تمام تجهيزات و وسايل حمل و نقل در اين نمايشگاه گردآوري شده كه در مجموع موجب جذب صنعتگران و دست‌اندركاران اين صنعت خواهد شد. وزير راه و ترابري در ادامه با بيان اينكه مناقصه خريد قطارهاي سريع‌السير مسير اصفهان انجام شده و طي يك هفته آينده پيمانكار دو قطعه از اين پروژه‌ انتخاب خواهد شد، تصريح كرد: اين پروژه در حال انجام است اما درخواست وزارت راه‌ از دولت اختصاص بودجه مناسب باري گسترش شكبه قطارهاي سريع‌السير در سال آينده است.

پژوهشكده حمل و نقل از اتلاف هزينه و انرژي جلوگيري مي كند

رئيس پژوهشكده حمل و نقل گفت: پژوهشكده حمل و نقل از ائتلاف هزينه و انرژي در فرآيند به انجام رسيدن طرح هاي تحقيقاتي جلوگيري مي كند. دكتر عامري رئيس پژوهشكده حمل و نقل در جريان برگزاري نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت با بيان اين مطلب افزودد: پژوهشكده حمل و نقل با استعلام از معاونت ها و سازمان هاي تابعه وزارت راه و ترابري در مورد مشكلات حمل و نقل نسبت به جمع بندي اين مشكلات تعريف عناوين آن در قالب طرح هاي تحقيقاتي از طريق فراخوان عمومي سعي در استفاده از تمام متخصصان در كاهش اثرات زيانبار مشكلات حمل و نقل كشور دارد. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري وي خاطر نشان كرد: فرآيند به انجام رسيدن طرح هاي تحقيقاتي شده و مديريت و نظارت راهبردي طرح ها، باعث ايجاد زيمنه و بستري براي رسيدن به اهداف و بهره مندي از صنعت حمل و نقل ايمني در كشور است.

حضور پرشور علاقه مندان در سومين روز از برپايي نمايشگاه تخصصي حمل ونقل

سومين روز از برپايي نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت با حضور جمع كثيري از مقامات كشوري، مديران ارشد بخش حمل و نقل و هموطنان علاقه مند به حمل و نقل ريل، هوايي، دريايي و جاده اي سپري شد. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، پنج شنبه كه روز حمل ونقل هوايي دراين نمايشگاه نام گرفته بود، مدير عامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، مدير عامل راه آهن ج.ا.ا و ديگر مسوؤلان كشورمان در نمايشگاه حمل و نقل و ترانزيت حضور يافته و از غرفه هاي آن بازديد به عمل آوردند. اين گزارش مي افزايد: هزاران نفر از هموطنان و علاقه مندان به بخش حمل و نقل دراين روز از طريق سيستم هاي رايانه اي مستقر در غرفه هاي اين نمايشگاه اقدام به ثبت نام در ليست جامع بازيدكنندگان از نمايشگاه نمودند تا با تسهيلات ويژه اي در نمايشگاه هاي بعدي وزارت راه وترابري حضور يابند. شايان ذكر است در روزهاي اول و دوم برپايي اين نمايشگاه وزير راه وترابري، وزير دفاع، مدير عامل شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل ونقل كشور، مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني، رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، تعدادي از سفرا و ديگر مقامات و مسوولان و كارشناسان بخشهاي مختلف كشور از غرفه هاي شركت كننده بازديد نمودند. لازم به ذكر است اين نمايشگاه فردا ( جمعه) با حضور مسوولان و علاقه مندان به اين صنعت ساعت 5 بعد از ظهر پايان يافته و در مراسم اختتامييه آن ضمن معرفي غرفه هاي برتر از 10 شركت برگزيده تقدير به عمل مي آيد. 

لینک

       

  

نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت

فردا صبح افتتاح مي شود

 

   نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت فردا صبح با حضور وزراي محترم دفاع، راه و ترابري، مقامات عالي كشوري و مسئولان بخش حمل و نقل گشايش مي يابد.

   بنا بر گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، اين نمايشگاه همزمان با مراسم افتتاحيه آن از ساعت 10 صبح فردا، سه شنبه بيست و هشتم آذرماه به مدت چهار روز آغاز به كار مي كند.

   عموم هموطنان عزيز مي توانند، از اين نمايشگاه كه با حضور بيش از 200 شركت خصوصي، سازمان ها و ادارات دولتي و مؤسسات تحقيقاتي در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران شروع به كار مي كند، از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر روزهاي سه شنبه لغايت جمعه همين هفته بازديد نمايند.

    اين گزارش مي افزايد، در اين نمايشگاه كه روزهاي آن به چهار روز دريايي، ريلي، هوايي و جاده اي نامگذاري شده است، شركت هاي راه سازي، نگهداري، خودروساز، سازنده پل، تونل، تجهيزات ردياب ماهواره اي، مواد و مصالح، تجهيزات ايمني راه و همچنين شركت هاي دريايي، ريلي، تجهيزات فرودگاهي، واگن سازي، ناوبري، خدمات هوايي و هواشناسي حضور مي يابند.

     بنا بر اين گزارش؛ براي نخستين بار در سطح كشور، نمايشگاهي با حضور چهار بخش حمل و نقل ريلي، هوايي، دريايي و جاده اي برگزار مي شود كه حاضرين در اين نمايشگاه در زمينه ساخت، نگهداري، مشاوره، مطالعات، سخت افزاري و آموزش فعاليت مي نمايند.

     بر اساس اين گزارش نمايش تونل استانداردسازي شده، برگزاري كارگاه آموزشي IT، انجام آزمايش هاي ويژه، نمايش بالن، پاراموتور، پاراگلايدر، تشريح سيستم ردياب ماهواره اي (GPS)، پرواز هواپيماي سنجاقكي، نمايش طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راه، خودروهاي سنگين و ... از موارد تازه اي است كه بخش راه و ترابري در نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت به نمايش عرصه عموم مي گذارد.

لینک

       

 

« پيام وزير راه و ترابري به مناسبت روز حمل و نقل»

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بخش حمل و نقل از زماني كه به شيوه امروزي سازمان دهي شده سرشار از حماسه ها و لحظه هاي افتخار آفرين و بعضاً ثبت نشده اي است كه ياد آن در اذهان و دل هاي متوليان و دست اندركاران، و تمامي قشرها و افرادي كه به نوعي از خدمات اين بخش بهره مند هستند، باقي و جاري است. روز تاريخي 26 آذر كه از سوي شوراي فرهنگ عمومي كشور به عنوان              « روز حمل و نقل » نام گذاري شده است برگ زريني از مجاهدتها، تبلور غيرت و اخلاص صاحبان و فعالان اين بخش است. جماعتي كه در پاسخ به نداي پيشواي و مقتداي خود حضرت امام خميني(ره) با حركت جهادگونه، در آن شرايط حساس براي رفع معضلات اقتصادي و جلوگيري از بحران، كه به خدمت هموطنان بستند و به فرمان رهبر خود لبيك گفتند،

اين روز خجسته را به تمامي همكاران، مسئولان، دست اندركاران و زحمتكشان حمل و نقل كشور كه با حماسه آفريني خود در دوران دفاع مقدس، اين پر افتخار را رقم زده اند، تبريك و تهنيت عرض نموده و براي ايشان آرزوي توفيق روز افزون از درگاه ايزد متعال دارم و سال گشت  اين روز بزرگ را فرصتي مناسب براي بازبيني قابليت ها و ظرفيت هاي بخش حمل و نقل       مي دانم.

 

همكاران گرامي و سخت كوش

حمل و نقل به عنوان نماد همكاري دولت و ملت و زيربناي اصلي رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي مي باشد. وجود ظرفيت نسبتاً بالاي حمل و نقل براي ارتقاي همكاريهاي بين المللي مبين اين واقعيت است كه افق هاي تازه اي در گسترش مناسبات همه جانبه ملتها ترسيم شده است. امروزه، همكاري و همزيستي و همگرايي شرط بقاء در جهان به هم پيوسته است، و از اين رو در اين عرصه نقش حمل و نقل بي بديل و انكار ناپذير است.

وزارت راه و ترابري مصمم است با عزم جدي گامهاي ديگري توسعه حمل و نقل بردارد و در اين راه، اقدامات زير در پيشاني برنامه هاي اجرايي است:

 

1ـ ضرورت استفاده بهينه از موقعيت جغرافيايي كشور در افزايش ميزان ترانزيت و     همكاري هاي منطقه اي و بين المللي؛

2ـ خصوصي سازي و استفاده از سرمايه هاي داخلي و خارجي در بخشهاي مختلف حمل و نقل و تأسيسات زيربنايي و حمايت از تشكل هاي صنفي حمل و نقل براي واگذاري هر چه بيشتر پروژه ها به تشكل هاي تخصصي؛

3ـ ارتقاي سطح ايمني عبور و مرور، و برقراري تسهيلات لازم در زمينه حمل و نقل داخلي و بين المللي و ارتقاي كيفيت خدمات؛

4ـ اولويت دادن به امر نگهداري و بهسازي زيربناها با اجراي پروژه ها و طرحهاي جديد و توسعه و تكميل زيربناها؛

5ـ گسترش فعاليت هاي تجاري و بازاريابي به ويژه در سطح بين المللي؛

6ـ گسترش حمل و نقل تركيبي و ايجاد تناسب بين زيربخش هاي مختلف حمل و نقل؛

7ـ تسريع روند نوسازي ناوگان با استفاده از تجهيزات و فناوري هاي نوين؛

بي ترديد دستيابي به اين مهم، بيش از هر چيز به تلاش تام همكاران و دست اندركاران    حمل و نقل و كوشش بي شائبه همه سازمانهاي مرتبط با بخش حمل و نقلي نياز دارد. در سايه چنين همكاريهايي مي توان به ايران مقتدر، آباد، آزاد و توسعه يافته با بهره گيري از ظرفيتها و توانمنديهاي موجود در آن به ويژه در عرصه حمل و نقل بيش از پيش انديشيد.

با تبريك مجدد اين روز، سلامتي و بهروزي تمامي تلاشگران صنعت حمل و نقل را براي توسعه، عمران، آباداني و سربلندي كشورمان، از خداوند متعال مسئلت دارم.

 

محمد رحمتي

 

لینک

       

 

سخنراني آقاي وزير در اولين همايش حمل و نقل عمومي كشور

پس از حمد و ثناي خداوند، فرا رسيدن 26 آذرماه يعني روز جهاني حمل و نقل را به همه دست اندركاران عرصه راه و ترابري و به بياني ديگر خانواده بزرگ حمل و نقل كشور تبريك عرض مي نمايم، در كشورمان مرسوم شده است كه اين روز جهاني با روز ملي ديگري كه يادآور خاطره هاي شيرين از دوران انقلاب است توأماً گرامي داشته شود، اين روز بسيار نزديك به 26 آذر يعني اول دي ماه، زماني است كه فرمان امام راحل براي بسيج رانندگان و دارندگان وسايل نقليه سنگين باري به منظور تخليه بنادر كشور در سال 1362 صادر گرديد.

فرارسيدن اين ايام را هر ساله، خانواده بزرگ راه و ترابري بهانه اي قرار مي دهند تا اولاً دست آوردهاي اين صنعت كه حاصل تلاش همه مديران، كاركنان و زحمتكشان عرصه حمل و نقل است را يادآوري نمايند و ثانياً برنامه هاي كوتاه و بلند مدت مورد نياز براي رسيدن به حمل و نقل مناسب را تبيين نمايند.

خوشبختانه زيرساخت هاي حمل و نقل كشور در سالهاي پس از انقلاب رشد مناسبي را داشته كه مناسب است به برخي از شاخص ها اشاره نمايم.

طول آزاد راهها از 80 كيلومتر به 1400 كيلومتر افزايش يافته و بزرگراههاي 500 كيلومتري به 5000 كيلومتر رسيده است. راههاي اصلي و فرعي دو برابر شده است و به ترتيب از 12000 كيلومتر به 25000 كيلومتر و از 20000 كيلومتر به 40000 كيلومتر رسيده است. دستاورد بزرگ ديگري كه گام بلند آن در دو سال اخير برداشته شد، آسفالت راههاي روستايي است كه از حدود 1500 كيلومتر در قبل از انقلاب به بيش از 65000 كيلومتر راه روستايي آسفالته رسيده است.

طول خطوط احداث شده راه آهن در سالهاي پس از انقلاب به ميزان مجموع خطوط ساخته شده قبل از انقلاب است و تعداد فرودگاههاي كشور به دو برابر افزايش يافته و از نظر تجهيزات به وسايل و امكانات جديد مجهز به زيرساختها توسعه يافته اند.

تعداد بنادر بازرگاني از 7 به 11 افزايش يافته و ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر هفت برابر شده است (از 10 ميليون تن به 70 ميليون تن )

كسب چنين نتايج درخشاني زماني نمايان تر خواهد شد كه به يادآوريم كشور درگير جنگ و تغيير و تحولات پس از انقلاب بوده است و سهم توسعه حمل و نقل از بودجه عمراني كشور از متوسط 25% در قبل از انقلاب به متوسط 15 درصد بودجه عمراني رسيده است. در كنار اين رشد و شكوفايي واقعيت ديگري وجود دارد كه نمي توان آنرا ناديده گرفت. رشد جمعيت كشور و افزايش آن به دو برابر در 30 سال اخير و رشد و توسعه اقتصادي خصوصاً در سال هاي پس از پايان جنگ و افزايش خودروهاي شخصي به بيش از ده برابر و فزوني انتظارات عمومي و تقاضاي سفرهاي غير تجاري نظير زيارتي و سياحتي، همگي بيانگر واقعيت ديگري است كه رشد و توسعه سريعتر زيرساختهاي جاده اي و ريلي را طلب مي نمايد. حجم تقاضا در حمل بار و مسافر ده برابر شده است.

در اين روز فرصت را غنيمت شمرده، لازم ميدانم اشاره اي به توسعه توان مهندسي و ساخت و ساز راه، پل، تونل و ساير ابنيه و تاسيسات زيربنايي داشته باشم، شايد اكثر حضار مجلس به ياد داشته باشند كه اكثر كارهاي طراحي و مهندسي و حتي پيمانكاري زير بنايي كشور توسط شركت هاي خارجي صورت مي گرفت و يكي از علل توقف و كندي ساخت و سازهاي سالهاي اوليه پس از انقلاب ترك كار و خروج آنها از كشور بود، خوشبختانه، نه تنها امروز ه جاي آنان را شركت ها و مهندسان ايراني پر كرده اند بلكه هر ساله از محل صدور خدمات فني و مهندسي، ارز قابل توجهي عايد كشور مي شود. اين فرصت گرانبها يعني وجود ظرفيت و توان مهندسي وافر، مواد اوليه و مصالح فراوان و نياز روز افزون چنانچه با منابع مالي نيز لازم توأم شود نه تنها در كوتاه مدت بازار بزرگي براي جذب نيروي كار و رونق اقتصادي خواهد بود؛ بلكه چنانچه مي دانيم و مي دانيد اثرات اقتصادي و اجتماعي بلند مدت آن، آينده سياسي، اقتصادي و امنيتي كشور را تضمين خواهد كرد.

فرصت مناسبي است تا به 5 موضوع مهم ولي زودگذر اشاره اي داشته باشم و يادآوري نمايم كه چالش اصلي حمل ونقل كشور ساخت ر چه سريعتر آزاد راهها و بزرگ راه هاي شرياني كشور و توسعه حمل و نقل ريلي با سرعت و كيفيت بالاتر و قطارهاي پرسرعت در مسيرهاي پر ترافيك نظير تهران ـ اصفهان و تهران ـ مشهد است.

راه حل هاي كوتاه مدت و عاجل به اين قرار است:

1ـ حل مشكل بيمه اي و تامين اجتماعي رانندگان كه خوشبختانه دولت محترم به آن همت گماشته است.

2ـ اهتمام به حذف نقاط پرحادثه

3ـ اتمام آسفالت راههاي روستايي پرجمعيت در سالهاي پاياني برنامه چهارم توسعه

4ـ نوسازي ناوگان باري كشور

5ـ جذب هر چه بيشتر سرمايه هاي غير دولتي در حمل و نقل


لینک

       

با عقد قرارداد در نخستين روز نمايشگاه حمل و نقل و ترانزيت

كنسرسيوم ايران و ايتاليا 220 واگن قطار مسافربري مي سازد

قرارداد ساخت 220 دستگاه واگن مسافري، به ارزش 200 ميليون يورو بين وزارت راه و ترابري و وزارت دفاع منعقد مي شود. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، اين قرارداد، روز سه شنبه همزمان با مراسم گشايش نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت، با حضور وزراي دفاع و راه و ترابري، بين شركت قطارهاي مسافري رجاء و كنسرسيوم مجتمع شهيد كلاهدوز و شركت كلر ايتاليايي منعقد خواهد شد. بر اين گزارش؛ قرارداد ساخت 220 دستگاه واگن، شامل 36 واگن رستوران و 184 واگن مسافري است، كه 100 دستگاه آن در كشور ايتاليا ساخته مي شود.شايان ذكر است، 120 دستگاه واگن ديگر نيز در كارخانجات مجتمع شهيد كلاهدوز وابسته به وزارت صنايع مونتاژ  مي شود. با توجه به اين قرارداد كه بيست و هشتم آذرماه سال جاري در سالن كنفرانس شماره 1 نمايشگاه بين المللي تهران  به امضاء طرفين مي رسد، كنسرسيوم مذكور متعهد مي شود، ظرف 50 ماه 220 واگن مسافري را جهت تردد در خطوط ريلي كشور به شركت قطارهاي مسافري رجاء تحويل دهد. اين گزارش مي افزايد: بوژي هاي 220 واگن مذكور توسط شركت بامباردير آلمان در ايران توليد خواهد شد.

لینک

       

وزير راه و ترابري:

در هفته حمل و  نقل دستاوردها و توانايي هاي راه و ترابري معرفي مي شود

وزير راه و ترابري با اشاره به آغاز هفته حمل و نقل از 26 آذر ماه، ابراز داشت: در اين هفته دستاوردها، عملكردها و توانايي هاي حوزة حمل و نقل كشور معرفي مي شوند.   به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي گفت: آغاز هفته حمل و نقل مصادف با فرمان تاريخي حضرت امام (ره) در مورد حضور كاميون داران براي تخليه كالاها در بنادر كشور است كه با فرمان امام (ره) حمل و نقل در كشور فعال شد و دست اندركاران اين حوزه توانستند رضايت امام (ره) را جلب كنند و هر سال به ياد آن روز تاريخي مراسمي برگزار مي شود. وي كه در مراسم «جشن برگزيدگان وزارت راه و ترابري » در تالار بزرگ كشور سخن مي گفت، با تشكر از برگزار كنندگان اين مراسم، خاطرنشان كرد: انتخابات شوراي اسلامي و خبرگان و ميان دوره اي مجلس در پيش است كه اميدواريم همة افراد به وظيفة خود عمل كنند و در اين انتخابات افراد مورد نظر را برگزينند. در اين مراسم از بازنشستگان سال 84، كاركنان نمونه نهمين جشنواره شهيد رجايي و فرزندان نخبه كاركنان ستاد وزارت راه و ترابري تجليل شد.

لینک

       

استفاده از قير پليمري در راه هاي روستايي استان تهران

   براي نخستين بار در سطح راه هاي روستايي استان تهران جهت جلوگيري از گسترش ترك هاي انعكاسي از قيرهاي پليمري استفاده شد.

   بنا بر گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان تهران 12 كيلومتر از محورهاي روستايي شهرستان ري واقع در حوزه راه هاي روستايي ده خير، بهشتي، قوچ حصار و دورسون آباد با استفاده از قير پليمري درزگيري شد.

   بر پايه اين گزارش، استفاده از قيرهاي پليمري روش پيشرفته اي است كه تاكنون در سطح اتوبان ها كاربرد داشت و اداره كل راه تهران از پيشگامان استفاده از اين روش براي راههاي روستايي است.

   شايان ذكر است درزگيري با اين روش هزينه پائيني دارد، سطح وسيعي را پوشش داده و مانع راه بندان هاي طولاني مدت مي شود.

 

لینک

       

مدير كل دبيرخانة هيأت مركزي گزينش وزارت راه و ترابري منصوب شد

معاون وزير و دبير هيأت مركزي گزينش محمودرضا مونسان را به عنوان مدير كل دبيرخانه هيأت مركزي گزينش وزارت راه و ترابري منصوب كرد.

   به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري اين حكم با توجه به تأييد هيأت مركزي گزينش و موافقت هيأت عالي گزينش كشور در اجراي تبصره 3 ماده 7 قانون گزينش صادر شده است.

   مهندس مهدي بديعي، معاون وزير راه و ترابري در اين حكم بر اجراي منويات مقام معظم رهبري و قانون گزينش كشور به ويژه وظايف مقرر در ماده 27 آيين نامه اجرايي تصريح شده است.

 

لینک

       

جشن برگزيدگان وزارت راه و ترابري در تالار بزرگ كشور

   جشن برگزيدگان وزارت راه و ترابري چهارشنبه در تالار بزرگ وزارت كشور برگزار مي شود.

   به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، همزمان با گراميداشت سال پيامبر اعظم (ص) مراسمي به منظور تشويق دانش آموزان ممتاز، تجليل از بازنشستگان و همچنين تقدير از كارمندان نمونه دستگاهي و ملي منتخب نهمين جشنواره شهيد رجايي با حضور وزير راه و ترابري، معاونين، مديران و كاركنان اين وزارتخانه برگزار مي شود.

   در اين جشن برنامه هاي فرهنگي، هنري متنوع و شاد اجرا خواهد شد.

   همچنين دراين بخش از دانش آموزان كاركنان وزارت راه و ترابري كه در كنكور سراسري رتبه هاي كمتر از 300 را كسب كرده اند، تقدير خواهد شد.

 

لینک

       

چهار بخش حمل و نقل ، در چهار روز نمايشگاه

28 آذر لغايت يكم دي ماه سال جاري، مصادف با برگزاري نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت روزهاي دريايي، ريلي، هوايي و جاده اي نامگذاري شد.

    مسعود ذهبيون رئيس ستاد برگزاري نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: ايام برگزاري نمايشگاه مذكور كه در هفته حمل و نقل واقع شده است، با توجه به حضور بخش هاي مختلف راه و ترابري از روز اول تا چهارم  به ترتيب روز دريايي، ريلي، هوايي و جاده اي نام گذاري شده است.

    وي هدف از نامگذاري ايام مذكور را اطلاع رساني بهتر و ايجاد هماهنگي هاي لازم بين بخش هاي خصوصي، دولتي و ايجاد ارتباط مستقيم مردم با مسئولين مربوط به هر بخش دانست و خاطرنشان ساخت: مسئولين بخش هاي حمل و نقل، در ايام مربوط به خود جهت اطلاع رساني و ارتباط با سازمان ها و شركت هاي فعال در زمينه ساخت و نگهداري در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت حضور مي يابند.

     مدير كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، حضور پررنگ تر بخش هاي مختلف حمل و نقل در روزهاي نامگذاري شده را در راستاي رفع نيازهاي اطلاع رساني،  ايجاد هماهنگي هاي شركت كنندگان خارج از سيستم هاي اداري و تعيين وقت قبلي ارزيابي و تصريح كرد: شركت هاي مطالعاتي، نرم افزاري، مشاوران، ساخت، بهره بردار ، خدماتي و نگهداري فرصت مناسبي را براي به كارگيري فناوري ها، كسب اعتبار و ايجاد فرصت هاي مشترك كاري در اين ايام پيش رو خواهند داشت.

     شايان ذكر است نمايشگاه تخصصي حمل و نقل وترانزيت  در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران به مدت چهار روز از بيست و هشتم ماه جاري لغايت يكم دي ماه به مدت چهار روز با حضور فعالان و دست اندركاران ا ين صنعت برپا خواهد شد.

لینک

       

وزير راه و ترابري: پروژه پل ميانگذر اروميه پيشرفت خوبي داشته است

   مسافت بين استان هاي آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي از 245 كيلومتر به 121 كيلومتر كاهش  مي يابد.

   وزير راه و ترابري كشورمان در جريان بازديد از پيشرفت پل ميانگذر درياچه اروميه ضمن ابراز رضايت از مراحل اجرايي اين پروژه از پيمانكار پروژه شركت صنايع دريايي ايران (صدرا) قدرداني كرد و افزود: شركت صدرا سرمايه مهم كشورمان است، كه با پشتكار و توان بالاي فني و مهندسي باعث شده، اين پروژه در ماه هاي اخير پيشرفت فيزيكي خوبي داشته است.

   به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، در اين بازديد كه استاندار آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي نيز حضور داشتند، آقاي مهندس رحمتي با اشاره به تأكيد رئيس جمهور بر تكميل هر چه سريعتر پروژه ميانگذر درياچه اروميه در سفر استاني خود به آذربايجان غربي ، احداث پل بر روي اين درياچه را آرزوي همه ايرانيان به خصوص آرزوي ديرينه مردم استان هاي آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي دانست، و به مردم اين دو استان نويد داد، با بهره برداري بخشي از پروژه ميانگذر درياچه اروميه در سال جاري، تا پايان امسال شاهد برقراري ترافيك عبوري بر روي اين محور خواهيم بود.

   مهندس رحمتي كيفيت و پيشرفت فيزيكي كار را در چند ماهه اخير مثبت ارزيابي كرد و افزود: تكميل اين پروژه تسريع در حمل و نقل مسافر و كالا، كاهش آلودگي محيط زيست، صرفه جويي در سوخت و ايمن سازي مسير ارتباطي بين دو استان مهم كشور را دربر دارد.

   وي با شاره به اهميت زيست محيطي درياچه اروميه تأكيد كرد: حفظ منابع طبيعي وظيفه فرد فرد همه ماست و با اجراي اين پل مسافت بين دو شهر تبريز – اروميه 124 كيلومتر كاهش يافته و دسترسي دو استان تسهيل خواهد شد، كه در صرفه جويي مصرف سوخت، كاهش آلودگي محيط زيست و كوتاه كردن زمان سفر بين دو استان تأثير بسزايي دارد. 

   لازم به توضيح است هزينه كل پروژه ميانگذر درياچه اروميه را حدود 101 ميليارد تومان تاكنون حدود 40 ميليارد تومان براي اين پروژه هزينه شده است و اتمام آن به 60 ميليارد ريال اعتبار ديگر نياز دارد.

   مهندس رحمتي همچنين در اين سفر يك روزه پروژه عظيم اتوبان زنجان – تبريز در استان آذربايجان شرقي را با حضور استاندار آذربايجان شرقي و ديگر مسئولين استاني بخش راه و ترابري بازديد و از نزديك بررسي كرد.

لینک

       

براي نخستين بار در كشور

نصب فنس هاي سنگ گير در راه هاي استان تهران

   براي نخستين بار در كشور، اداره كل راه و ترابري استان تهران، فنس هاي پيشرفته سنگ گير را  براي جلوگيري از ريزش سنگ و بهمن در منطقه كوهستاني كمرخاني نصب كرد.

    به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري تهران، فنس هاي نصب شده در منطقه كمرخاني قادر به نگهداري   قطعات سنگ با 4 تن  وزن و ا دو هزار كيلو ژول انرژي است.

    اين گزارش مي افزايد: فنس هاي سنگ گير  در مقايسه با ديوارهاي حائل بتني وگالري هاي فلزي و چوبي از سرعت نصب بالايي برخوردار است و هزينه تمام شده  آن براي نصب، كمتر از يك سوم   ساير روش هاي  ايمن سازي متداول است.

شايان ذكر است كه سيستم جديد فنس هاي سنگ گير ضمن  قابليت نصب در شرايط جغرافيايي سخت ، به لحاظ  نگهداري، طول عمر و هزينه هاي نوسازي از برتري نسبت به ساير روشها برخوردار است

بنا براين گزار ش سيستم پيشرفته فنس هاي سنگ گير در برخي از كشورها براي كنترل حوداث غير مترقبه اي همچون سيل  و بهمن استفاده مي شود.

 لازم به ذكر است، اين سيستم با اخذ مجوزهاي لازم   از سوي پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري، هم اكنون قابليت بكار گيري در نقاط سانحه خيز جاده هاي كشور را دارد.

لینک

       

مدير روابط عمومي شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك خبر داد،

انجام آزمايش هاي ويژه در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت

شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، با شعار «ارتقاء كيفيت سازه ها حافظ منافع ملي» در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت شركت مي كند. محسن ايزديار مدير روابط عمومي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابري با بيان اين مطلب اظهار داشت: براي نخستين بار اين شركت با معرفي توانمندي هاي ويژه و منحصر به فرد خود در نمايشگاه حضور مي يابد. وي افزود: انجام آزمايش هاي كامل عملكردي قير با استفاده از رئومتر برشي ديناميكي، رئومتر تيرچه خمشي قير، كشش مستقيم قير، وسيكوزيته چرخشي قير، افت حرارتي دوار و تسريع پيرشدگي قير از جمله برنامه هايي است كه براي متخصصان و بازديدكنندگان علاقه مند به مرحله اجرا درمي آيد.

    وي تعيين مدول الاستيسيته و مدول بروشي ديناميكي، ضريب پواسون سنگ با روش اولتراسونيك و تعيين عمر خستگي، مدول برجهندگي، رفتار تنش، كرنش و خزش مخلوط هاي آسفالتي متراكم و تعيين درصد قير را از ديگر برنامه هايي دانست كه در ايام برگزاري نمايشگاه مذكور براي دست اندركاران احداث زيربناهاي حمل و نقلي، سدها، فرودگاه ها، تونل سازان و ساير متقاضيان اجرا خواهد شد.

     ايزديار معرفي فعاليت هاي شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك را در امور كنترل كيفي اجراي پروژه هاي عمراني در سطح كشور و تدوين استانداردها و انتخاب روش هاي مناسب در انجام آزمايش هاي كنترل كيفي از برنامه هاي مهم اين شركت در نمايشگاه مذكور دانست و افزود: غرفه خدمات مهندسي شامل بخش هاي ژئوتكنيك، مكانيك خاك، مكانيك سنگ، بتن، آسفالت، حفاري، كنترل كيفيت سازه ها، مصالح ساختماني، جوش، ارائه خدمات آموزش و مشاوره اي، انجام تحقيقات كاربردي و كاليبراسيون تجهيزات آزمايشگاهي  مي شود.

     وي با بيان اينكه ادارات شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در 30 استان كشور داير است، گفت: 90 شعبه مستقر در شهرستان ها و 800 واحد تحقيقات محلي در راستاي استراتژي هايي از جمله نوآوري، به كارگيري فناوري روز، ارتقاء بهره وري و يكپارچه سازي سيستم اطلاعات گام برمي دارند.

      ايزديار افزود: توسعه خدمات، افزايش سهم بازار، تلاش جهت معرفي جايگاه شركت، ارتقاء زنجيره ارزش خدمات از ديگر رئوس برنامه هاي ما براي حضور در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت است.

      بنابراين گزارش نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت از تاريخ بيست و هشتم آذرماه لغايت يكم دي ماه، با هدف معرفي توانمندي ها، دستاوردها و ايجاد فرصت هاي همكاري مشترك بين دو بخش دولتي و خصوصي در ابعاد داخلي و بين المللي و با حضور چهار بخش ريلي، هوايي، دريايي و جاده اي برپا خواهد شد.

اداره كل روابط عمومي وزارت راه وترابري درگزارش خود آورده است: اطلاعات جامع مربوط به نمايشگاه حمل و نقل و ترانزيت در سايت fitt.com قابل دسترسي است.

 

لینک

       

وزير راه و ترابري فلسطين خبر داد

ممانعت رژيم صهيونيستي از واردات خودروهاي ايراني به فلسطين

وزير راه و ترابري فلسطين اعلام كرد: رژيم صهيونيستي از واردات خودروهاي ايراني به سرزمين فلسطين جلوگيري مي كند.به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس زياد الظاظا در ديدار با مهندس محمد رحمتي با تأكيد بر وخامت اوضاع در فلسطين خاطرنشان كرد: محاصرة ظالمانه و خفقان آور رژيم صهيونيستي موجب فشار سياسي روزافزوني بر دولت و ملت فلسطين شده است.

وزير راه و ترابري فلسطين گفت: اقدامات شهادت طلبانه به ويژه توسط خانم ها موجب عقب نشيني دولت اولمرت و بازگشت آرامش به سرزمين فلسطين شد. 

وي ادامه داد: از اقدامات دولت مسلمان و برادر ايران در جهت همدلي و همكاري در منطقه اي با دولت فلسطين تشكر و قدرداني مي كنيم. مهندس زياد الظاظا بر كمك هاي تخصصي و فني ايران در زمينه هواپيمايي، آموزش كارشناسان فلسطيني و خلبانان و صدور گواهينامه هاي خلباني تأكيد كرد.

مهندس رحمتي نيز در اين ديدار بر همكاري هاي دوجانبه بين ايران و فلسطين تأكيد و تصريح كرد: جمهوري اسلامي آماده هرگونه كمك انسان دوستانه به ملت و دولت فلسطين است و اين را وظيفه اخلاقي خود مي داند. 

وي يادآور شد: وزارت راه و ترابري آمادگي دارد در پروژه هاي زيربنايي حمل و نقل، آموزش كارشناسان و انتقال دانش فني در زمينه هاي مختلف خدمات لازم را ارائه كند. 

در اين ديدار، قائم مقام وزارت راه و رئيس بنادر فلسطين، دكتر طاهري مطلق رئيس سازمان بنادر و كشتيراني، رضايي نياركي سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري، حسامي مدير عامل هواپيمايي جمهوري اسلامي ( هما) و شريعتي كوه بنايي سرپرست معاونت اقتصاد و برنامه ريزي حمل و نقل نيز حضور داشتند.

لینک

       

معاون جديد راه سازي  به اداره كل راه و ترابري گيلان رفت

شعبان علي خاوري با حكمي از سوي مهندس بخارايي معاون وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي وزارت راه و ترابري به سمت معاون راه سازي اداره كل راه و ترابري استان گيلان منصوب شد.

شايان ذكر است طي حكم ديگري از سوي ناصر صادقي مدير كل راه و ترابري استان گيلان محمود ايرانپرست نيز رياست اداره پيمان و رسيدگي اين اداره كل را به عهده گرفت.

   

لینک

       

راه هاي استان كرمانشاه از سيستم روشنايي برخوردار مي شوند

109 كيلومتر از راه هاي استان كرمانشاه از سيستم روشنايي برخوردارند.

به گزارش راه و ترابري استان كرمانشاه مهندس عطاء ا... قادري مدير كل راه و ترابري استان كرمانشاه با بيان اين مطلب اظهار داشت: در راستاي ايمن سازي راه ها و افزايش ايمني تردد وسايط نقليه در راه هاي استان و بخصوص در گردنه هاي برف گير و 10 كيلومتري شهرها و راه هاي پرترافيك ايجاد شبكه روشنايي از اولويت هاي اين اداره كل مي باشد .

وي افزود: در 109 كيلومتر از راه هاي استان شبكه روستايي به بهره برداري سيده و در محور پرتردد كرمانشاه – اسلام آباد غرب نيز روشنايي 21 كيلومتر از راه مذكور در حال اجراست كه 50 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و در سال جاري به بهره برداري نهايي خواهد رسيد.

وي در پايان يادآور ش د كه 15 كيلومتر از محور سرميل – پاطاق نيز در دست مطالعه است.

 

لینک

       

افتتاح راه روستايي عليصدر – خيرارخی

راه روستايي عليصدر – خيرارخي با حضور مدير كل راه و ترابري استان همدان و مسؤولان شهرستان كبودرآهنگ مورد بهره برداري قرار گرفت.

   به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان همدان، اين پروژه با اعتباري بالغ بر دو ميليارد و يكصد و چهل ميليون ريال از محل اعتبارات استاني احداث شده كه طول و عرض آن به ترتيب7 كيلومتر و 5/5 متر است.

   اين گزارش مي افزايد: اين راه روستايي در مسير گردشگري عليصدر قرار دارد و مسير دسترسي  محور همدان – بيجار  به محور زنجان محسوب مي شود .

 

لینک

       

بزرگداشت هفته بسيج در سيستان وبلوچستان

    اداره روابط عمومي اداره كل راه وترابري استان سيستان و بلوچستان با همكاري فرمانداري زاهدان اولين همايش شيوه هاي افزايش مشاركت سياسي زنان را برگزار نمودو

سليماني مسؤول روابط عمومي اين اداره كل با ذكر خبر فوق اعلام داشت: برگزاري مسابقات تيراندازي با كلت كمري، برپايي محفل قراني با حضور همكاران بسيجي و گشايش همايش بزرگ پرچمداران بصيرت با حضور علما و روحانيون اهل تشيع و تسنن در سالن اجتماعات اين اداره كل از جمله اقدامات به عمل آمده در هفته بسيج بوده است.

 

لینک

       

معرفي توانمندي هاي بخش ريلي در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت

تجهيزات و ابنيه ريلي در فضايي بالغ بر يك هزار متر،  در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت به نمايش عموم گذاشته مي شود.  بهرام بهرامي، مسؤول امور نمايشگاهي روابط عمومي راه آهن ج.ا.ا با بيان اين مطلب افزود: اكثر شركت ها و مؤسسات فعال در بخش ريلي كشور در دو بخش خصوصي و دولتي در اين نمايشگاه حضور مي يابند. وي با بيان اينكه شركت هاي فعال در سامانه هاي علائم الكتريكي، كنترل هوشمند، ساخت واگن، تهيه تراورس و بالاست و شركت هاي خدماتي از حاضرين در اين نمايشگاه هستند، افزود: موضوعاتي همچون رديابي واگن ها، مقررات جا به جايي مسافر، برنامه حركت قطارها، اطلاعات حمل بار، نقشه هاي راه آهن، سيستم هاي هوشمند و ...از موضوعات قابل طرح در بزرگترين نمايشگاه حمل و نقل كشور است. وي هدف اصلي از شركت در اين نمايشگاه را معرفي ظرفيت هاي راه آهن در زمينه حمل و نقل بين المللي و حمل كالاهاي ترانزيتي دانست و افزود: راه آهن ج.ا.ا با حضور زيربخش هاي مختلف و فعال در امور مسير حركت، حفاظت و ايمني، ارتباط و علايم، واگن هاي باري، نيروي كشش، بازرگاني و بازاريابي، در ايام برگزاري نمايشگاه ارتباط مناسبي را با مخاطبان، علاقه مندان و شركت هاي خصوصي فعال در بخش ريلي كشور برقرار خواهد نمود.

وي افزود: با توجه به برگزاري موفق نمايشگاه هاي ريلي در اصفهان، تبريز و بندرعباس با انگيزه بيشتري در نمايشگاه تخصصي وزارت راه و ترابري شركت خواهيم كرد. وي تصريح كرد: بخش راه آهن با بيش از 40 غرفه در فضايي بالغ بر يك هزار مترمربع دستاوردهاي فني مهندسي و نرم افزاري خود را به همراه چشم اندازي از صنعت ريلي كشور ارائه خواهد نمود.اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري در اين گزارش آورده است،  نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت از تاريخ بيست و هشتم آذرماه لغايت يكم دي ماه سال جاري با حضور كليه معاونت ها، سازمان ها و شركت ها و مؤسسات ذي ربط بخش راه و ترابري وهمچنين بخش خصوصي دست اندركار در امور حمل و نقلي، به مدت چهار روز در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار خواهد شد.

لینک

       

قطع ارتباط زميني روستاي دالان به علت نشست پل

   ارتباط زميني روستاي دالان از توابع شهرستان باغملك با مركز بخش ميداود، به علت نشست پل دالان قطع شد.

 به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان خوزستان، طغيان شديد و ناگهاني رودخانه در اين منطقه بر اثر بارش باران و نيز انحراف جريان آب و آب شستگي،  عامل اصلي نشست و حركت پايه مياني پل دالان بوده است.

    مدير كل اداره راه و ترابري استان خوزستان با اشاره به اين مطلب گفت: اين پل كار جابجايي بيش از 5 هزار نفر از اهالي روستاهاي دالان به مركز بخش ميداود را انجام مي دهد كه با نشست پايه مياني و مسدود شدن آن در فصل سرما ، باعث بروز مشكلاتي براي دانش آموزان و اهالي شده است.

     خادمي اظهار داشت: در حال حاضر تردد براي رسيدن به اين روستا از طريق جاده جايگزيني رامهرمز – خديجه به ماماتين – دالان انجام مي شود كه منجر به افزايش مسير به طول 15 كيلومتر شده است.

     وي افزود: به طور ميانگين ساليانه در اثر طغيان و بارندگي هاي ناگهاني و نيز شيب ملايم، حدود 100 ميليارد ريال خسارت به جاده هاي اين مناطق وارد مي شود كه به دليل منابع محدود مالي تنها 10 درصد از اين خسارات تأمين اعتبار مي شود.

     وي در پايان تصريح كرد: ميزان خسارات وارده در اثر بارندگي ها هم اكنون در حال بررسي است و به زودي اعلام خواهد شد.

 

لینک

       

آزادراه خرم آباد – پل زال زودتر از موعد بهره برداري مي شود

آزادراه خرم آباد – پل زال با توجه به سقف زماني تعيين شده و پيشرفت فيزيكي موجود،  زودتر از موعد بهره برداري مي شود.

بنا به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري لرستان، مهندس دهقان مدير كل راه هاي غرب كشور در بازديد از اين پروژه با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: سقف زماني تكميل پروژه 48 ماه است، كه طي 10 ماه سپري شده از اين مدت 4 درصد از كار انجام شده است.

 مهندس بازوند، معاون عمراني استانداري لرستان نيز اين آزادراه را از عوامل توسعه بخش هاي گردشگري، صنعت و كشاورزي منطقه ذكر كرد و گفت: اين آزادراه داراي 106 كيلومتر طول و 26 دهنه تونل است.

 

لینک

       

تونل ها و گالري هاي محور «كرج – چالوس» ايمن سازي شد

ورودي و خروجي تونل ها و گالري هاي محور كرج – چالوس با استفاده از علايم افقي همچون خطوط عرضي (اكستروژن) و نصب سرعت گيرهاي استاندارد، ايمن سازي شد.

بنا بر گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان تهران، پس از گذشت يک ماه ازعمليات ايمن سازي،  آمار اعلامي از سوي پليس راه استان تهران  يا نشان از كاهش چشم گير تصادفات در اين مبادي دارد، ويا در بعضي مناطق هيچ تصادفي گزارش نشده است.

لینک

       

کاهش 5/7 درصدی تلفات جاده اي راه هاي استان تهران

با ايجاد بستر امن و عبور و مرور ايمن تر در جاده هاي استان تهران،  سوانح رانندگي طي 6 ماهه نخست سال جاري 5/7 درصد كاهش يافت.

 صديقي، مدير كل راه و ترابري استان تهران با اشاره به اين مطلب گفت: اقدامات جديد حوزه راهداري منجر به  افزايش ضريب ايمني راه ها و كاهش خطرات جاده اي شده است.صديقي در پايان از تلاش هايي كه منجر به ايجاد بستر مناسب جهت عبور و مرور ايمن در جاده هاي استان تهران و كاهش 5/7 درصدي آمار تلفات جاده اي شده است، قدرداني كرد.

 

لینک

       

حضور خوزستان در نمايشگاه حمل و نقل و ترانزيت

جلسه هماهنگي  براي حضور پيمانكاران بخش راه و ترابري استان خوزستان  در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت برگزار شد. به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان خوزستان، در اين جلسه كه با حضور مدير كل راه و ترابري و پيمانكاران بخش جاده اي استان خوزستان برگزار شد، مهندس خيراله خادمي مدير كل راه و ترابري اين استان با تاكيد بر ضرورت حضور بخش خصوصي و دولتي دست اندر كار در امور حمل  و نقل در اين نمايشگاه ، تصريح كرد: اين حركت مي تواند نقش مهمي در تقويت ارتباطات بين پيمانكاران بومي استان و نيز تبادل تجربيات و اطلاعات بين  پيمانكاران مناطق مختلف كشور ايفا كند.

 گفتني است در اين جلسه پس از بيان ديدگاه هاي پيمانكاران بخش راه و ترابري مقرر شد حضور در اين نمايشگاه به صورت مشترك  توسط بخش دولتي و خصوصي ودر  100 متر مربع فضاي باز و مسقف انجام پذيرد .

 

لینک

       

اختصاص 270 ميليارد ريال اعتبار براي احداث راه هاي روستايي كرمانشاه

270 ميليارد ريال اعتبار براي احداث و بهسازي راه هاي روستايي استان كرمانشاه اختصاص يافت. مدير كل راه و ترابري استان كرمانشاه با اعلام اين خبر اظهار داشت: اين ميزان اعتبار براي اجراي 185 طرح راه سازي در سطح استان هزينه خواهد شد.عطاءا... قادري افزود: اين طرح ها هم اكنون از 55 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار است. وي همچنين از خط كشي راه هاي روستايي استان براي اولين بار خبر داد و افزود: استان كرمانشاه داراي 5 هزار 346 كيلومتر راه روستايي است كه 4هزار 203 كيلومتر آن نياز به بازسازي دارد. وي تصريح كرد:  يك هزار و 271 كيلومتر راه روستايي طي سال گذشته آسفالت شده است و امسال نيز تكميل و روكش آسفالت يك هزار و 143 كيلومترديگر از  راه هاي شوسه استان را در برنامه اجرايي خود داريم.

 

لینک

       

كارگاه آموزش it در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت

شبكه نرم افزاري و رايانه اي وزارت راه و ترابري در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت قابل دسترسي است.

 مدير كل دفتر اطلاعات و آمار حمل و نقل وزارت راه و ترابري با بيان اين مطلب اظهار داشت: براي حضور در نمايشگاه مذكور، حول 10 محور مختلف،  امكانات و توانايي هايمان را به عرصه نمايش خواهيم گذاشت. دكتر كامران رحيم اف،  معرفي شبكه نرم افزاري سيستم اتوماسيون اداري و وب سايت گردش مكاتبات را نخستين محور فعاليت در نمايشگاه مذكور دانست و افزود: نحوه كاربرد اينترنت، شبكه سخت افزاري و شبكه فراگير كه ارتباط با ساير سازمان ها و دستگاه هاي دولتي را ميسر مي سازد،  توسط كارشناسان خبره به علاقه مندان آموزش داده  مي شود.

وي معرفي طرح جامع فناوري اطلاعات، مطالعات هوشمند سازي اتوبان تهران – كرج به سيستم هاي حمل و نقل هوشمند its را از برنامه هاي اين اداره كل در قالب it دانست و افزود: سيستم يكپارچه آماري، بانك اطلاعات جغرافيايي،  شامل مشخصات فيزيكي و استقرار كاربري هاي بخش راه و ترابري در قالب Gis از ديگر برنامه هاي قابل عرضه ما در ايام بيست و هشتم آذرماه لغايت يكم دي ماه سال جاري هستند.رحيم اف، برگزاري كارگاه آموزش it را در ايام مذكور از اقدامات ارزنده بخش راه و ترابري در بخش فناوري اطلاعات دانست و گفت: استفاده از اين كارگاه ها و آموزش فشرده كوتاه مدت از مزاياي حضور در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت است، كه عموم علاقه مندان مي توانند در اين كارگاه ها شركت نمايند.

مدير كل دفتر اطلاعات و آمار حمل و نقل وزارت راه و ترابري با بيان اين كه توسط سيستم ماهواره اي GPS موقعيت مكاني افراد بر روي سطح زمين در اين نمايشگاه نمايش داده خواهد شد، افزود: نقشه هاي مربوط به اطلاعات مكاني را مي توان توسط پايگاه داده مكاني وزارت راه و ترابري در 6 زيربخش بنادر، راه آهن، جاده اي، تقسيمات كشوري، توپوگرافي و تصاوير ماهواره اي مشاهده نمود.

رحيم اف در پايان ارائه گزارش عملكرد دفتر مذكور را در قالب پوستر، CD، خبرنامه و بروشور و همچنين همكاري در زمينه ثبت نام رايانه اي از مراجعين و نظرسنجي را، از ديگر برنامه هاي وزارت راه و ترابري در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت برشمرد.

لینک

       

524 واحد آپارتمان كاركنان وزارت راه و ترابري

تا پايان سال 86 واگذار مي شود

 

 معاون وزير راه و ترابري اعلام كرد: بنا بر مذاكرات صورت گرفته و كمك هاي اختصاص يافته، 524 واحد آپارتمان سازماني كاركنان وزارت راه و ترابري تا پايان سال 86 واگذار مي شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس مهدي بديعي اظهار داشت: شركت تعاوني خاص كاركنان وزارت راه و ترابري با توجه به برنامه زمان بندي ارائه شده، متعهد شده است كه كل واحدهاي آپارتماني شهر جديد پرديس را تا پايان سال 86 تحويل دهد.

معاون مديريت و توسعه منابع وزارت راه و ترابري تصريح كرد: در قانون برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است كه هزينه غذا و سرويس رفت و آمد كاركنان به صورت نقدي پرداخت شود كه هم اكنون اين قانون به مرحلة اجرا نرسيده است.

مهندس بديعي با تأكيد بر اينكه تا پايان سال تغييري در زمينه وضعيت غذا و سرويس ها در ستاد وزارتخانه نخواهيم داشت، ادامه داد: به منظور رفاه و سلامتي كاركنان سالن ورزش مجهز در ساختمان وزارت راه و ترابري، راه اندازي شده است كه اميدواريم موجب افزايش بهره وري و نشاط كاركنان شود.

معاون مديريت و توسعه منابع وزارت راه و ترابري با اشاره با اينكه سلامتي كاركنان موجب سلامت خانواده و در نهايت جامعه خواهد شد؛ ابراز اميدواري كرد: به منظور افزايش بهره وري و آسايش كاركنان سعي در نگهداري و پاكيزگي ساختمان مركزي وزارتخانه داريم و در اين زمينه برق اضطراري برقرار شده است.

لینک

       

ارائه آخرين دستاورد هاي هوايي كشور

در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت

بالن، پاراموتور، كايت، پاراگلايدر و هواپيماي سنجاقكي براي نخستين بار در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت نمايش داده مي شود. مدير روابط عمومي شركت فرودگاه هاي كشور با اعلام اين خبر افزود: هموطنان عزيز مي توانند از چند فروند هواپيماي مدل،   دستگاه هاي احفاء حريق، تجهيزات نجات و فرودگاهي منتقل شده به محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران بازديد به عمل آورند.

مهندس آقايي صائم با بيان اينكه مكالمه خلبان با برج مراقبت به صورت زنده در نمايشگاه مذكور براي علاقه مندان به علوم هوايي پخش مي شود، افزود: ضمن بهره برداري از فركانس مكالمه خلبان به صورت (A LIVE) و ارائه توضيحات، سرويس اشتراك E.ALP ارائه مي شود.

 وي افزود: اداره مراقبت پرواز با هدف معرفي توانمندي هاي مراقبت پرواز به ارائه سرويس هاي مرتبط، نمايش تجهيزات و آموزش نيروهاي جوان در ايام برگزاري اين نمايشگاه مي پردازد.

مدير روابط عمومي شركت فرودگاه هاي كشور گزارش آمار پروازهاي ورودي و خروجي و مقايسه آنها، نمايش طرح WGSS4 در STAR-SID، نمايش پروسه كاري واحدهاي مراقبت پرواز و ارائه اطلاعات واحدهاي مراقبت پرواز كشورهاي همجوار را از ديگر برنامه هاي شركت فرودگاه هاي كشور در نمايشگاه مذكور دانست.آقايي با بيان اينكه مركز آموزش فنون و خدمات هوايي با ادوات آموزش خلباني، سيميلاتور و ساير وسايل آموزش بخشي از   فعاليت هاي خود را معرفي مي نمايد افزود: فرودگاه هاي بين المللي مهرآباد و امام خميني (ره) نيز  دراين نمايشگاه به معرفي توانمندي ها، ظرفيت ها و برنامه هاي آتي خويش خواهند پرداخت.به گفتة وي شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور با در اختيار داشتن فضاهاي مسقف و باز سعي در شناساندن توانمندي هاي بخش فرودگاهي كشور و قابليت هاي علمي، تجاري و اقتصادي آن دارد.شايان ذكر است؛ نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت با حضور چهار بخش ريلي، هوايي، جاده اي و دريايي از 28 آذرماه لغايت 2 دي ماه سال جاري در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي برپا خواهد شد.

لینک

       

مسؤول سياسي بسيج وزارتخانه ها و ادارات:

امروز بسيج بالندگي خود را به رخ جهانيان مي كشد

 مسؤول سياسي مركز مقاومت بسيج وزارتخانه و ادارات اظهار داشت: تفكر بسيجي در لايه هاي مديران ارشد كشور وجود دارد و امروز بسيج بالندگي خود را به رخ جهان مي كشد. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت  راه و ترابري، محمد جواد محموديان كه در مراسم بزرگداشت شكوه و پايداري با حضور حماسه آفرينان و بسيجيان وزارت راه و ترابري سخن مي گفت، بيان كرد: امام خميني (ره) فرمودند ما انقلاب را صادر مي كنيم و امروز عليرغم بدخواهي بدخواهان انقلاب به رشد خود ادامه داده است.وي ادامه داد: بسيج در دهة اول ايثار و گذشت، حفظ و حراست از تماميت ارضي كشور را مدنظر داشت و دهة دوم بسيج تحقيق، پژوهش، تحصيل و سازندگي را دنبال مي كرد كه در اواخر دهة سوم نيز بسيج به دنبال بالندگي است.

محموديان با اشاره به افول امپراتوري در جهان خاطرنشان كرد: عملكرد بوش موجب ترويج اسلام در بين كشورهاي غرب شده و آمارها نشان مي دهد 30 درصد كساني كه به اسلام روي آورده اند اسپانيايي زبان هستند.مسؤول سياسي بسيج وزارتخانه ها و ادارات يادآور شد: 33 درصد متولدين سه دهة اخير امريكا دچار بحران هويت هستند و نام پدر آن ها «شهرداري» ثبت شده است و همين افراد هستند كه جذب ارتش امريكا شده و در خاورميانه هرزگي مي كنند و با جمجمه ها عكس يادگاري مي گيرند.

محموديان اضافه كرد: امروز در كشورهاي اروپايي بازگشت به هويت اصيل را مي بينيم و محجبه شدن دختران، كه مادر آن ها بي حجاب هستند؛ نشان از اين واقعيت دارد.

وي تأكيد كرد: نيروهاي چند هزار نفري حزب الله كه توانستند در برابر ارتش كلاسيك صهيونيستي اقتدار خود را به نمايش بگذارند خود را پيرو روح الله و مرگ را شهادت تلقي مي كنند.

 مسؤول سياسي بسيج وزارتخانه ها و ادارات اعلام كرد: براي نخستين بار در طول تاريخ امريكا دموكرات ها توانستند مجلس سنا و كنگره را به دست بگيرند كه اين مسأله ناشي از عملكرد نامطلوب و جنگ طلبانه دولت بوش بوده است.وي با اشاره به «شورش ژنرال ها» در امريكا، خاطرنشان كرد: فرماندهان نظامي امريكا در افغانستان و عراق از مقام خود استعفا داده اند و ژنرال كالين پاول در مطالب خود با هشدار به ادامه روند جنگ طلبانه دولت بوش تصريح مي كند كه با ادامه اين وضعيت افول دولت امريكا شدت  مي يابد.

لینک

       

وزير راه و ترابري:

آمادگي بسيج مانع از تجاوز دشمنان مي شود

وزير راه و ترابري در جمع بسيجيان اظهار داشت: اعلام آمادگي بسيج مانع از تجاوز دشمنان به كشورمان خواهد شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي كه در مراسم بزرگداشت شكوه و پايداري با حضور حماسه آفرينان و بسيجيان وزارت راه و ترابري سخن مي گفت، تصريح كرد: بسيج در دوران صلح فعاليت جمعي را دارد كه در جهت پيشبرد اهداف سازماني مؤثر خواهد بود و بسيجيان وزارت راه و ترابري با علاقه و احساس وظيفه، در حوزة خود فعاليت مي كنند.

وي با تشكر از فرماندة بسيج وزارت راه و ترابري در زمينه برنامه ريزي و ساماندهي بسيجيان وزارتخانه، خاطرنشان كرد: تنها سلاح برندة در جنگ احتمالي كه قطعاً ايران شروع كنندة آن نخواهد بود بسيج مي باشد.

مهندس رحمتي با اشاره به فرمان امام خميني (ره) در زمينه تشكيل بسيج، ابراز داشت: گرامي داشت هفته بسيج موجب ساماندهي و اعلام آمادگي نيروهاي يكپارچه مردمي خواهد بود و مديران وزارتخانه بايد به بسيج براي انجام فعاليت هاي خود كمك و از اين حركت حمايت كنند.لازم به ذكر است در اين مراسم مسؤول بسيج مقاومت وزارتخانه ها و ادارات، معاونين و مسؤولان وزارت راه و ترابري حضور داشتند و به پنج نفر از بسيجياني كه در مسابقات رتبه هاي برتر را كسب كرده بودند، جوائزي اهدا شد.

 

لینک

       

در نمايشگاه بين المللي حمل ونقل و ترانزيت

نخستين تونل استاندارد سازي شده كشور به نما يش گذاشته مي شود  

براي نخستين بار در كشور، مراحل استاندارد سازي تونلهاي جاده اي در نمايشگاه بين المللي حمل نقل و ترانزيت به نمايش گذاشته مي شود. 

مهندس ناصر رزاق منش مدير كل دفتر رياست و روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با بيان اين مطلب افزود: در راستاي ارتقاء ايمني در جاده هاي كشور و معرفي تكنولوژي مدرن راهداري، يك دستگاه تونل پيش ساخته مطابق با معيارهاي جهاني در فضاي باز نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت استاندارد سازي مي شود . وي با بيان اينكه تونل شيرين سو در استان قزوين با استانداردهاي جهاني در ايام برگزاري اين نمايشگاه و مصادف با هفته راهداري افتتاح خواهد شد، افزود: طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راههاي كشور نيز با برپايي كلاسهاي آشنايي دانش آموزان با علائم ترافيكي در بعد نرم افزاري و همچنين نصب چراغ خطر، سرعت گير و خط كشي در بعد سخت افزاري در اين نمايشگاه به نمايش عموم گذاشته مي شود .  مدير كل دفتر رياست و روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با بيان اينكه با شعار « توسعه همه جانبه حمل و نقل و راهداري» در اين نمايشگاه حضور مي يابيم، افزود: پليس راهها، شركت هاي مسافري، شركت هاي حمل و نقل بين المللي كالا، خانه حمل و نقل، خودروسازان و پيمانكاران نيز به عنوان فعالان مهم بخش حمل ونقل در اين نمايشگاه حضور دارند . رزاق منش نحوه صدور كارت هوشمند براي رانندگان حرفه اي و توزيع ويژه نامه و كتاب هاي مرتبط با بخش جاده اي را از اقدامات اين سازمان در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل برشمرد و افزود: نصب ماكت پايانه هاي مرزي و مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي و پذيرايي از بازديدكنندگان در داخل اتوبوس هاي ويژه از ديگر برنامه هاي ما در اين نمايشگاه است . 

لینک

       

افتتاح بخشي از باند شمالي آزادراه ساوه – همدان

اتمام پروژه آزادراهي ساوه – همدان 80 هزار تن آسفالت نياز دارد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري همدان،  دكتر مرادي استاندار همدان در بازديد از محور ارتباطي همدان – ملاير و آزادراه ساوه – همدان با بيان اين مطلب گفت: در صورت مساعد بودن وضعيت جوي، عمليات احداث بخشي از باند شمالي آزادراه ساوه – همدان در محدوده همدان تا 20 روز آينده به پايان  مي رسد.

 وي افزود: براي ادامه آسفالت ريزي اين پروژه به 250 دستگاه ماشين آلات سنگين و 80 هزار تن آسفالت نياز است .

مرادي اضافه كرد: تاكنون 32 كيلومتر از اين مسير آسفالت شده و 20 كيلومتر آن به زير بار ترافيكي رفته است.

 

لینک

       

خط كشي اتوبان تهران – قم كامل شد

 عمليات خط كشي در نقاط تازه روكش شده در آزادراه تهران – قم به طور كامل انجام شده و به اتمام رسيده است.به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري عمليات روشنايي در اتوبان تهران – قم حد فاصل عوارضي تهران تا خروجي حسن آباد به طول 27 كيلومتر به طور كامل انجام شده است و نگهداري آن هم به پيمانكار واجد شرايط واگذار گرديده است.

طبق اين گزارش در اين اتوبان حدفاصل حسن آباد تا گردنه نعلبندان به طول 26 كيلومتر عمليات نصب و فونداسيون پايه ها، چراغ ها و كابل كشي با پيشرفت 90 درصد در حال انجام است.

 بر پايه اعلام روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان تهران با توجه به اينكه در محدوده مورد اشاره شبكه 20 كيلو وات براي برقراري روشنايي وجود نداشت اين اداره كل با انعقاد قرارداد با پيمانكار اجرايي روشنايي موضوع احداث شبكه مورد اشاره را به پيمانكار واگذار نمود و در حال حاضر تأمين برق در حال انجام است.

لینک

       

طرح فرماندهي هماهنگ عمليات رسيدگي به حوادث جاده اي به زودي ابلاغ مي شود

طرح فرماندهي هماهنگ عمليات رسيدگي به حوادث جاده اي به زودي از طرف وزير راه و ترابري ابلاغ مي شود.به گزارش اداره كل روابط عمومي راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي كه در هفدهمين جلسه كميسيون ايمني راه ها سخن مي گفت با اعلام اين مطلب، اظهار داشت: ويرايش اوليه اين طرح به عنوان دستورالعمل به زودي ابلاغ مي شود كه در اين طرح فرماندهي صحنة تصادفات جاده اي بر عهدة پليس خواهد بود.وزير راه و ترابري بيان كرد: به منظور رفع مشكل هماهنگي بين سازمان ها در مراكز استان ها فركانس واحد ايجاد شود و تا وقتي كه پوشش تمامي جاده ها توسط نيروهاي امدادي به صورت كامل نشده است؛ بايد همة دستگاه ها در براي امدادرساني سانحه ديدگان كمك كنند و در جهت توسعه تجهيزات گام بردارند.وي ابراز داشت: در بودجه سال آينده كشور بايد مكانيزمي براي اجرايي كردن بيمه رانندگان درنظر گرفته شود و فعلاً دولت به تصميمي در مورد بيمه رانندگان نرسيده است. در اين جلسه سرهنگ هاشمي سرپرست پليس راه كشور نيز با اعلام كرد: در هفت ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته تعداد سوانح رانندگي 3/0 درصد معادل 58 نفر رشد داشته ايم. همچنين در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته سوانح رانندگي منجر به فوت 6/9 درصد معادل 255 نفر كاهش داشته ايم.وي اعلام كرد: 732 دستگاه از خودروهاي پليس مجهز به GPS (موقعيت ياب جغرافيايي) شده است و تا يك ماه ديگر تمامي خودروهاي پليس در 18 استان نصب مي شود و تا پايان سال آينده تمامي خودروهاي پليس در تمامي استان هاي كشور به GPS مجهز مي شوند.

سرپرست پليس راه كشور تأكيد كرد: به منظور تعامل و هماهنگي كليه عوامل امداد و نجات در صحنه هاي تصادف و انجام عمليات سريع توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ، اورژانس و هلال احمر، فرمانده پليس راه كه عملاً به صورت شبانه روزي در جاده هاي كشور حضور دارد فرماندهي در صحنه سوانح رانندگي را بر عهده خواهد داشت.سرهنگ هاشم با اشاره به اينكه اجراي طرح فرماندهي هماهنگ عمليات رسيدگي به حوادث جاده اي و اجراي آن در سراسر كشور امري ضروري و اجتناب ناپذير است، يادآور شد: هدف از ارائه اين طرح وحدت فرماندهي در صحنه تصادف و ارائه به موقع خدمات امداد و نجات به سانحه ديدگان و برقراري ارتباط دايم و مستمر مردمي از طريق سيستم 110 جاده اي است.سرپرست پليس راه كشور يادآور شد: اجراي طرح فرماندهي هماهنگ عمليات رسيدگي به حوادث جاده اي به منظور كاهش ضايعات ناشي از حوادث رانندگي، تسريع در رفع انسدادهاي احتمالي جاده اي و حضور به موقع كليه عوامل امداد و نجات و ايجاد بستر مناسب براي اطلاع رساني عمومي و جلوگيري از بروز خطرات احتمالي از تصادف وسايل نقليه حامل مواد خطرناك مي باشد. در اين طرح وظايف سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي شامل پاكسازي صحنه هاي حوادث و بلاياي طبيعي، تهيه و نصب علايم ترافيكي و هشداردهنده مورد نياز در سوانح رانندگي ذكر شده است. بنابر اين گزارش در طرح فرماندهي هماهنگ عمليات رسيدگي به حوادث جاده اي مركز فوريت هاي پزشكي (اورژانس) را شامل حضور به موقع عوامل اورژانس جاده اي، اقدامات درماني اوليه مجروحان و مصدومان جاده اي و انتقال آن ها به مراكز درماني مربوطه ذكر شده است.

لینک

       

احداث راه جديد تا بازارچه مرزي چذابه

عمليات احداث جاده بستان به چذابه آغاز شد.

 به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري،  احداث اين محور كه داراي 9 كيلومتر طول و 11 متر عرض است،  به رونق بازارچه مرزي چذابه در استان خوزستان مي انجامد.

 شايان ذكر است عمليات اجرايي اين محور در آستانه سالروز فتح دبستان در عمليات طريق القدس آغاز شده ، كه 18 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني براي ساخت آن تخصيص يافته است.

 در اين گزارش آمده است، احداث محور مذكور روند صادرات كالا به كشور عراق و رونق بازارچه مرزي چذابه را دوچندان مي كند.

 

لینک

       

انتصاب سه سرپرست جديد در اداره كل راه و ترابري لرستان

تعدادي از رؤساي ادارات راه و ترابري لرستان تغيير كردند.

به گزارش روابط عمومي راه و ترابري لرستان،  با حكم مهندس عباس رضايي مدير كل راه و ترابري اين استان، آقايان سعيد سعيدزاده به عنوان سرپرست اداره حراست، عبدالرضا ميرزاوند به عنوان سرپرست اداره تداركات و حسين ده محسني به عنوان سرپرست اداره حوزه معاونت اداري و مالي منصوب شدند.

لینک

       

نصب سيستم بي سيم و ردياب بر روي ماشين آلات راهداري

ماشين آلات راهداري زمستاني در استان تهران به سيستم بي سيم مجهز مي  شود.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان تهران؛ تجهيز ماشين آلات راهداري به سيستم بي سيم به منظور تسريع در اجراي عمليات راهداري صورت مي گيرد.

 بنا بر اين گزارش؛ ماشين آلاتي از جمله لودر، گريدر، كشنده، نمك پاش، كاميون و برف خور به اين سيستم مجهز خواهند شد.

شايان ذكر است در مرحله بعدي با اجراي طرح (AVL) ، مكان ياب خودكار خودرو بر روي دستگاه هاي بي سيم نصب خواهد شد.

 

لینک

       

پل روگذر باجك به زودي به بهره برداري مي رسد

پروژه پل روگذر باجك با وجود مشكلات پيش آمده با توجه به پيشرفت قابل ملاحظه آن، اين پروژه در آينده نزديك به بهره برداري مي رسد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري ، براساس ارزيابي امكانات موجود، توان عملياتي مجري طرح و همچنين سرعت پيشرفت كاري پروژه پل باجك واقع در استان قم پيش بيني شده بود كه عمليات اين پل تا نيمه شعبان به انجام برسد كه به علت بروز مشكلاتي از قبيل تغيير قيمت فولاد و ... از سرعت اجراي كار كاسته شد و باعث تأخير در بهره برداري از اين پروژه گرديد.

 مدير كل راه و ترابري استان قم ضمن عذرخواهي از شهروندان عزيز به علت عدم افتتاح به موقع پل باجك تصريح كرده است: با تلاش پيگير و جديت كارشناسان و عوامل نظارت در حال حاضر پروژه از پيشرفت خوبي برخوردار است.

 

لینک

       

لاهيجان هم داراي پايانه مسافري مي شود

امسال، 100 كيلومتر محور چهارخطه جديد در استان گيلان بهره برداري مي شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري؛  رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در شوراي هماهنگي حمل و نقل استان گيلان با اعلام اين مطلب گفت: توسعه عرضي و تبديل محورها به چهارخطه از اهداف بخش راه و ترابري در استان گيلان است.وي افزود: امسال عمليات نصب و اجراي سيستم كنترل هوشمند در محور قزوين - رشت آغاز مي شود. وي با اشاره به اينكه پايانه مسافري لاهيجان به زودي احداث خواهد شد، خاطرنشان ساخت: پايانه هاي بار و مسافر انزلي و آستارا ساماندهي مي شود.

بخارايي با اشاره به اينكه براي كاهش عمر ناوگان جاده اي به به بهره برداران تسهيلات خريد خودرو اعطا  مي شود، اضافه كرد: با توسعه ناوگان در بخش سواري، اتوبوس و كاميون به تدريج، با رشد ضريب ايمني جاده ها و كاهش سوانح رانندگي روبرو خواهيم شد.

 

لینک

       

آسفالت 260 كيلومتر از راه روستايي استان گلستان

تا پايان امسال 260 كيلومتر از راه هاي روستايي استان گلستان آسفالته مي شود.

مدير كل راه و ترابري گلستان با اعلام اين خبر اظهار داشت: براساس مصوبات سفر رياست جمهوري به گلستان 150 كيلومتر از راه هاي روستايي اين استان روكش آسفالت شده است.وي گفت: تا پايان امسال نيز 110 كيلومتر باقيمانده آسفالت خواهد شد.محمد تقي جوان شورابي ضمن اعلام رضايت از مراحل آسفالت ريزي محور توسكستان تا شاهكوه افزود: اين محور هم اكنون تا سه راهي شاهكوه پائين، آسفالت شده است و باقيمانده آن نيز تا پايان سال مالي جاري به اتمام مي رسد.آس

 

 

لینک