تبديل بنادر امام خميني و شهيد رجايي به بندر قطب(Hub) ايران خواهند شد

 

      در استراتژي توسعه بنادر كشور بندر امام خميني و شهيد رجايي تبديل به بنادر قطب (Hub) ايران خواهند شد .

     به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري بنادر شهيد رجايي و امام خميني (ره) كه هم اكنون بعنوان بندر اصلي سطح يك عمل مي كنند در افق طرح جامع (1394) تبديل به بنادر قطب (Hub) خواهند شد. همچنين بنادر انزلي و اميرآباد كه هم اكنون در رتبه هاي پايين تري قرار دارند بصورت بنادر اصلي سطح يك فعاليت خواهند داشت .

 

    از سوي ديگر بنادر بوشهر و شهيد باهنر بعنوان بنادر اصلي سطح دو  ايفاي نقش خواهند نمود و بنادر لنگه ، نوشهر و چابهار نيز با ارتقاي نقش در زمرة بنادر اصلي سطح دو ايران قرار خواهند گرفت، لازم به ذكر است بنادر آبادان و فريدونكنار نيز عملكرد بنادر اصلي سطح سوم در نظر گرفته شده است و ساير بنادر كوچك تجاري نظير ديلم، گناوه ، كنگان ، هنديجان، اروند، جاسك، گز، تركمن و بندر نكاء نيز در زمرة بنادر فرعي يا كوچك كشور قرار خواهند گرفت كه مجموعاً 9/1 درصد از سهم تجارت دريايي ايران را به خود اختصاص خواهند داد.  

 

اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري

 

 

 

 

لینک

       

پيشنهاد درخصوص راهكارهاي افزايش بنيه پيمانكاران راهسازي بومي

 

مقدمه: با توجه به سياست دولت مركزي در خصوصي سازي كارهاي تصدي گري و تاكيد بر اعمال حاكميت دستگاه هاي دولتي طبيعي است كه برنامه ريزي و سياست گذاري استاني نيز بايد بر اين مبنا طراحي، پيشنهاد و پشتيباني گردد. يكي از پتانسيل هاي موجود در اين خصوص وجود پيمانكاران بومي مي باشد كه مي توانند در اين خصوص دولت را ياري رسانده  منافع منطقي خود را نيز داشته باشد. متاسفانه قوانين موجود و اعمال سليقه اي ارجاع كار و محدوديت قانوني مصوب باعث شده تا اين گروه از سازندگان با مشكلات و معضلات زيادي موجه گشته به طوريكه هيچگونه پيشرفتي از لحاظ كمي  وكيفي براي آنان صورت نگرفته است به عنوان مثال مي توان برخي از مشكلات مبتلا به آن را به شرح زير برشمرد .

وجود پيمانكاران شخص حقيقي باعث شده كه در برگزاري مناقصه قيمت پايين تري پيشنهاد نمايند . شركتهاي رتبه بندي شده برنده كار نشوند علت اين كار درواقع كم بودن هزينه هاي دفتري و نداشتن پرسنل فني كافي مي باشد در صورتي كه شركت هاي ديگر هم داراي دفتر ساختماني و هم براي پرسنل فني و اداري و حسابداري مي باشند كه قاعدتاً بايد قيمت بالاتري پيشنهاد نمايند كه معمولاً مورد قبول اعضاي كميسيون قرار نمي گيرد . البته اين كار باعث شده كه كيفيت كارهاي فني در استان كاهش پيدا كند زيرا با توجه به قيمت پايين شخص حقيقي سعي مي كند از پرسنل فني كه داراي هزينه هستند استفاده نكند و از كميت و كيفيت كار هم مي كاهد.

2_ مشكل مهم ديگر در مناقصه هاي محلي اين است كه متأسفانه هر كس قيمت پايين تري پيشنهاد مي دهد مورد قبول واقع مي شود در صورتي كه قانوناً و منطقاً بايد قيمت مزبور تجزيه و تحليل شود تا اگر با قيمت پيشنهادي امكان كار كردن موجود نباشد بايد قيمت هاي بالاتر را برنده اعلام كنند كه متأسفانه اين كار باعث شده كه كيفيت كارها در استان كاهش پيدا كرده و پيمانكاران قادر نباشند تجهيزات و وسايل و نيروهاي انساني جديد تأمين كنند و مسال به سال ضعيف تر مي شوند .

3_ يكي از مشكلات عمده ديگر براي پيمانكاران راهسازي تأمين ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين مي باشد . اين ماشين آلات داراي قيمت هاي بالايي مي باشند كه امكان خريد آنها از خارج مقدور نيست و خريد آنها از داخل كشور هم هزينه كمتري نمي برد . يادآوري مي شود كه ماشين آلات موجود پيمانكاران راهسازي به علت فرسودگي زياد داراي هزينه تعميرات فوق العاده زياد مي باشد كه پيمانكار مربوطه قادر به كار نيست و اگر مجبور به اجراي كار باشد متحمل هزينه هاي گزاف مي شود و با توجه به مقدمه بالا جهت رفع مشكلات و تنگناهاي پيمانكاران محلي پيشنهادات زير جهت استحضار و اقدامات به استحضار مي رسد .

1_ ارتقاء رتبه بندي پيمانكاران محلي در استان انجام شود زيرا مراجعه آنها به تهران مشكل و باعث مي شود كه آنها در ليست سراسري قرار گرفته و براي كارهاي بهتر كه در سطح كشور فراوان هست از استان عزيمت نمايند .

2_ بانگاه ويژه به استان سقف ريالي هر رتبه در استان افزايش يابد تا براي تقاضاي كار با مبلغ زياد، شركت كننده ها بيشتر شوند ضمن اينكه اين كار باعث رقابت با پيمانكاران غيرمحلي علاقمند به كار در استان مي گردد .

3_ پيشنهاد مي شود با توجه به هزينه هاي گزاف خريد ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين و تعميرات ماشين آلات فرسوده مجوز ويژه اي از طرف مقامات كشوري اخذ گردد تا پيمانكاران محلي از طريق بندر آزادراه چابهار ماشين آلات مذكور را بدون گمرگ وارد استان نمايند مشروط بر اينكه دستگاههاي مذكور در فعاليت هاي عمراني استان مشغول به كار باشند . اين كار باعث مي شود كه مثلاً به جاي خريد يك لودر سه دستگاه لودر وارد استان نمود . اين عمل ضمن افزايش توان ماشين آلات با توجه به نو بودن دستگاهها هزينه تعميرات را نيز پايين مي آورد باعث كاهش قيمت پيشنهادي پيمانكاران خواهد گشت . همچنين اين كار در تسريع و بهره برداري و كيفيت پروژه ها فوق العاده مؤثر است ضمن اينكه انگيزه آنان را نيز بالا مي برد .

 

* عبدالجليل شهنوازي ميرجاوه

 مدير کل راه و ترابری استان سيستان و بلوچستان

لینک

       

به منظور جايگزيني سريع پلهاي تخريب شده در اثر حوادث غير مترقبه

100 دهانه پل موقت در كشور ساخته مي شود

 

يكصد عدد پل موقت خرپايي به منظور استفاده در حوادث غيرمترقبه در كشور در حال ساخت مي باشد .

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري ، مهندس احمد مجيدي معاون وزير و رئيس گروه حمل ونقل ستاد حوادث غير مترقبه كشور با اعلام اين خبر ، اظهار داشت : پلهاي خرپايي با عرض حدود پنج متر و دهانه هاي30 تا 60 متر تا پايان امسال آماده خواهند شد و بين استانهاي مختلف كشور توزيع خواهد شد .

     معاون وزير راه و ترابري تأكيد كرد : اين پلها صرفاً در مواقع بروز حوادث غيرمترقبه در حوزة حمل و نقل بطور موقت تا احداث پل ثابت استفاده خواهند شد .

      وي ادامه داد : در سال گذشته 35 ميليارد ريال صرف بازسازي محور ارتباطي جنگل گلستان به خراسان شمالي شده است و براي تكميل اين پروژه كه تخريب آن ناشي از سيل سال گذشته بوده است ، 35 ميليارد ريال ديگر از ستاد حوادث غيرمترقبه كشور درخواست گرديده است .

      مهندس مجيدي اعلام كرد : در سال گذشته ستاد حوادث غيرمترقبه حدود 130 ميليارد ريال به دبيرخانه ستاد حوادث غيرمترقبه وزارت راه و ترابري اختصاص داد . كه از اين ميزان دو ميليارد ريال صرف امور مطالعاتي شده است .

     معاونت اشتغال وزارت راه و ترابري بيان كرد : پيشنهادهاي اجراي پروژه هاي جديد در بخشهاي مختلف حمل و نقل در خصوص حوادث غيرمترقبه در حال تهيه است كه بزودي به ستاد حوادث غيرمترقبه كشور ارائه مي شود . 

 

لینک

       

راه آهن در آئينه بين الملل

برگزاري سي و چهارمين اجلاس وزيران OSJD

سي و چهارمين اجلاس وزيران OSJD از 12 الي 15 ژوئن 2006 ( 22 الي 25 خردادماه 85) در صوفيه پايتخت بلغارستان برگزار خواهد گرديد .

در اين اجلاس هيأتي از راه آهن ج.ا.ا به سرپرستي آقاي مهندس علي آبادي معاونت بهره برداري و سير و حركت راه آهن شركت خواهد نمود . همزمان با برگزاري اجلاس طي مراسم ويژه اي گراميداشت پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمـان OSJD برگزار مي شود . در اين اجلاس همچنين موضوعات فعاليت هاي OSJD در سال 2005 و برنامه هاي كاري سازمان در سال 2007 ، بودجه سازمان ، بروز رساني مقررات SMGS ، SMPS ، توسعه كريدورهاي ريلي ( كريدور شماره 11 OSJD كريدور شمال _ جنوب كه از مسيــر ايران عبـور مي نمايد ) و ساير موضوعات طبق دستور كار ارسالي مورد بحث و بررسي و تصويب اجلاس قرار خواهد گرفت . 

توافقات مشترك ايران و عراق

در ديدار هيأت راه آهن عراقي به سرپرستي معاون راه آهن عراق و نمايندگاني از وزارت حمل و نقل ، امور خارجه و وزيران كشور عراق با مجري طرح هاي ساخت و توسعه خطوط راه آهن ، معاون فني راه آهن ج.ا.ا و مسئولين شركت هاي مهندسين مشاور ، موافقت هايي به عمل آمد .

شايان ذكر است اين موافقت ها در خصوص اتصال ريلي خرمشهر _ بصره با مبادله آخرين اطلاعات مرتبط با پروژه مذكور ، تعيين نقطه صفر مرزي و انجام مطالعات موجود و همچنين اتصال ريلي كرمانشاه _ خسروي _خانقين همراه با تعيين نقطه صفر مرزي و مبادله مطالعات مربوطه در خاك دو كشور صورت گرفته است .

همچنين احداث پل در خاك عراق سومين موضوعي بود كه توافقات مشترك دو كشور در مورد آن صورت گرفت . اين پل بر روي رودخانه شط العرب در كشور عراق احداث مي گردد . 

آغاز طراحي و احداث راه آهن مكه _ مدينه

اتصال ريلي مكه به مدينه با هدف ارائه خدمات مسافري سريع و ايمن برنامه ريزي شده است .

با احداث اين خط عربستان در زمره كشورهاي برخوردار از راه آهن سريع السير قرار خواهد گرفت. اين پروژه با مشاركت بخش خصوصي به شكل DBOT (طراحي ، ساخت ، بهره برداري و انتقال ) به صورت يك كنسرسيوم طولاني مدت طراحي و اجرا خواهد شد طول اين خط به طور تقريبي 500 كيلومتر است و به شكل خطوط راه آهن برقي سريع السير ساخته و به تجهيزات علائم و ارتباطات مدرن مجهز خواهد شد .

ضمناً بهره برداري از آن ، استفاده از ترن ست هاي نوين صورت خواهد گرفت .


 

 

لینک

       

تقدير و تشكر 

با اهداء لوح هايي از سوي حسن موسايي رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و حسين سالاري فرماندار شهرستان حاجي آباد از تلاش مهندس خليل شهسواري سرپـرست اداره راه و تـرابري حاجي آباد در راستاي بهتر برگزار شدن برنامه هاي دهه فجر تقدير و تشكر به عمل آمد .

 

مدير كل راه و ترابري استان همدان به دليل كاهش تصادفات و سوانح جاده اي در سالجاري نسبت به سال قبل و تعامل و همكاري بين ارگانهاي ذيربط لوح تقديري از سوي دكتر مرادي استاندار همدان و همچنين لوح تقدير و تشكر ديگري نيز از فرماندهي انتظامي استان همدان دريافت نمود .


 

 

لینک

       

انتصابات 

انتصاب رئيس اداره راه و ترابري چالداران

طي حكمي از سوي مهندس فرومندي مدير كل راه و ترابري استان آذربايجان غربي آقاي مهندس منوچهر فخري به سمت رياست اداره راه و ترابري شهرستان چالداران منصوب گرديد .

 

انتصاب مدير كل راه و ترابري كرمانشاه

طي حكمي از سوي مهندس محمد رحمتي وزير محترم راه و ترابري مهندس عطاء ا... قادري به سمت مدير كل راه و ترابري استان كرمانشاه منصوب گرديد . 

انتصاب سرپرست اداره راه و ترابري شهرستان بوكان

طي حكمي از سوي مهندس فرومندي مدير كل راه و ترابري استان آذربايجان غربي آقاي مهندس محمد برومند به سمت سرپرست اداره راه و ترابري شهرستان بوكان منصوب گرديد .

 

لینک

       

اخبار هرمزگان

افزايش 3 درصدي تناژ كالاهاي حمل شده

معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در بازديد از پروژه هاي حمل و نقلي استان هرمزگان با بيان اينكه موقعيت جغرافيايي و دسترسي به آبهاي آزاد بين المللي و نزديكي به بنادر و مناطق تجاري و امكانات و توانمندي هاي منحصر به فرد از ويژگي هاي استان هرمزگان است گفت : وجود مناطق آزاد تجاري قشم و كيش ، جاذبه هاي توريستي و دروازه ورود انواع كالاهاي تجاري به كشور از نظر ارزش و حساسيت نوع بار از ديگر ويژگي هاي منطقه هرمزگان در كشور محسوب مي شود .

مهندس هدايتي افزود : ميزان تناژ كالاهاي حمل شده در سال 84 نسبت به سال 83 به ميزان 3 درصد افزايش داشته است . 

افتتاح 16 كيلومتر باند شرقي آزادراه شهيد رجايي

مهندس « خداداد مقبلي » مدير كل راه و ترابري استان هرمزگان در مراسم افتتاح باند شرقي آزادراه شهيد رجايي حدفاصل تل سياه _ تقاطع ايسين شاهد تأثيرات اجتماعي _ اقتصادي بسياري در منطقه خواهيم بود .

وي افزود : استان هرمزگان به واسطه ي برخورداري از دو بندر مهم تجاري شهيد رجايي و باهنر جايگاه ارزشمندي را در رشد صنعت حمل و نقل كشور و تبع آن رشد اقتصادي كشور دارد و سالانه بيش از 22 ميليون تن كالا در اين بنادر تخليه و بارگيري مي شود كه اين آمار جدا از حجم توليدات صنايع سنگين استان نظير فولاد ، آلومينيوم ، پالايشگاه هاي نفت و گاز ، كارخانه ي سيمان و صنايع ديگر است .

وي اظهار داشت : وزارت راه و ترابري سال 81 مطالعه و اجراي آزادراه ارتباطي شهيد رجايي به سمت سيرجان حدفاصل ميدان سايت تا دشت امام به طول 33 كيلومتر را آغاز نمود كه اكنون با بهره برداري از 16 كيلومتر باند شرقي آزادراه بندر شهيد رجايي حدفاصل تل سياه _ تقاطع ايسين، تردد از روستاهاي ايسين _ تازيان بالا و پايين و كليه ي روستاهاي واقع در اين مسير قطع و به ميزان قابل توجهي از سوانح جاده اي كاسته خواهد شد و نسبت به مسير قبلي تردد ( تازيان _ ايسين) 16 كيلومتر كوتاهتر شده است . 

فرهنگ سازي عامل مؤثر در كاهش سوانح جاده اي

مهندس مقبلي مدير كل راه و ترابري استان هرمزگان در جلسه تقدير از پليس راه استان گفت : نقش و عامل اصلي در تصادفات جاده اي عامل انساني با 70 درصد سهم مي باشد كه خستگي راننده ، سرعت غيرمجاز و سبقت از عوامل تأثيرگذار و اصل افزايش تصادفات با عامل انساني برآورد شده است .

وي اظهار داشت : بخش عظيمي از جلوگيري حوادث جاده اي به فرهنگ سازي ترافيك مربوط مي شود كه بخش كوچكي در دست پليس راه و ادارات راه و ترابري و بخش ديگر مربوط به سازمانها و ارگانهاي ديگر است .

 

 

لینک

       

اخبار گيلان 

بهره برداري از 21 پروژه در استان گيلان

طي 2 ماه ، 21 پروژه راهسازي و بهسازي در استان گيلان اين پروژه ها به طول 60 كيلومتر و با صرف هزينه اي بالغ بر 27 ميليارد ريال به اجرا درآمده است .

شايان ذكر است يكي از با اهميت ترين پروژه هاي به بهره برداري رسيده كه به ارتقاء سطح كيفي و ايمني راه و رفع نقطه حادثه خيز انجاميده است ايجاد تقاطع غيرهمسطح ( لكيد بر) واقع در محور ترانزيت فومن _ پونل بوده است .


 

 

لینک

       

خبر كهكيلويه و بويراحمد 

بازديد وزير راه و ترابري از محورهاي استان كهكيلويه و بويراحمد

مهندس محمد رحمتي وزير محترم راه و ترابري در جريان سفرهاي استاني رياست محترم جمهوري و هيأت دولت ، از راههاي استان كهكيلويه و بويراحمد بازديد نمود .

به گزارش اداره كل راه و ترابري كهكيلويه و بويراحمد وزير راه و ترابري ضمن بازديد از محورهاي حوزه استحفاظي شهرستان بويراحمد و دنا از جمله محور ياسوج _ شيراز ، ياسوج _ گچساران ، ياسوج _ سميرم ، ياسوج _ سي سخت در جلسه شوراي اداري شهرستان دنا به نمايندگي هيأت دولت شركت نمود.

شايان ذكر است در اين جلسه مشكلات كليه بخشهاي مختلف شهرستان دنا و بويراحمد با حضور دكتر هدايت خواه نماينده مردم بويراحمد و دنا به انضمام گزارش ويژه اي در 17 فصل براي طرح در جلسه هيأت دولت ارائه گرديد .


 

 

لینک

       

اخبار سيستان و بلوچستان 

گزارش تصويري مراسم روز كارگر

مراسم روز كارگر با اجراي سرود توسط دانش آموزان پس از سخنراني حجت الاسلام والمسلمين حاج آقا دانشي ، اجراي سروده هاي آقاي داودي و در نهايت تقدير و تشكر و اهداء جوايز به كارگران نمونه اجرا شد .

 


 

 

 

 

لینک

       

اخبار سمنان 

بازديد مقام عالي وزارت از راههاي استان سمنان

مقام عالي وزارت در جريان بازديد از محورهاي استان سمنان از عمليات بهسازي محور شاهرود _ سبزوار اعلام رضايت نمود .

به گزارش اداره كل راه و ترابري استان سمنان مهندس رحمتي وزير محترم راه و ترابري بدون اطلاع قبلي از پروژه هاي محور تهران _ سمنان _ شاهرود _ مشهد بازديد نمودند .

بر پايه اين گزارش در جريان اين سفر ضمن بررسي چگونگي پيشرفت پروژه ها بر تكميل هر چه سريعتــر باند دوم محورهاي دامغان _ شاهرود _ مياندشت عباس تأكيد شد .

گفتني است در اين بازديد روند اجرايي و عمليات بهسازي محور شاهرود _ سبزوار حدفاصل مياندشت _ كاهك به طول 60 كيلومتر مورد رضايت مقام عالي وزارت قرار گرفت .


 

 

 

 

لینک

       

خبر خوزستان 

افتتاح نخستين پل تركه اي در كشور

نخستين پل كابلي كشور با حضور وزير محترم راه و ترابري در شوشتر به بهره برداري رسيد . به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان خوزستان در آيين بهره برداري از اين پل وزير راه و ترابري گفت : وظيفه اصلي تمامي خدمتگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خدمت به اين ملت است .

مقام عالي وزارت افزود : اجرا و افتتاح چنين طرح هايي كارهاي بسيار كوچكي هستند ، كه بايد بيش از پيش افزايش يابند . وي اضافه كرد : دولت خدمتگزار با تمام توان و قدرت خود براي تخصيص اعتبارات به اجراي پروژه هاي عمراني و عام المنفعه مصمم است . وزير راه و ترابري خاطرنشان ساخت : نسل آينده ما بايد از حمل و نقل ارزان ، روان و بدون دغدغه و دردسر برخوردار باشد و گسترش راههــا و راه آهن در كشـور از شيوه هاي رسيدن به چنين هدفي است .

وزير راه و ترابري ادامه داد : صنعت حمل و نقل در كشور موضوع بسيار مهمي است و هر مقدار در اين خصوص فعاليت كنيم باز هم عقب هستيم . وي اظهار داشت : حمل و نقل در بخش هاي هوايي ، زميني و دريايي زيربناي توسعه در كشور است .

مهندس رحمتي اظهار داشت : با توجه به اهميت خوزستان از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي نياز است كه هر چه سريعتر نسبت به بهبود وضعيت راههاي ارتباطي در اين استان اقدام شود . مجري ساخت و توسعه شبكه راههاي كشور نيز در اين مراسم گفت : افتتاح پروژه پل كابلي شوشتر يكي از بزرگترين پروژه هاي بزرگ حمل و نقل در كشور است .

اردشير گروسي افزود : يكي از مهمترين شاخص هاي اين پل بزرگ و مهم ، تركه اي و كابلي بودن آن است كه با استفاده از تيرهاي بتني از پيش ساخته طراحي شده است .

استاندار خوزستان نيز در اين آيين گفت : افتتاح پل كابلي كشور يكي از بزرگترين فناوري هاي روز دنيا محسوب مي شود .

امير حيات مقدم افزود : امسال يك سوم اعتبارات استاني از محل اعتبارات تملك دارايي ها به بخش راهها اختصاص داده شده است .

وي اضافه كرد : اختصاص چنين اعتباراتي به راههاي استان به معناي توجه ويژه به اين بخش در خوزستان است و اميد است تا سه سال آينده مشكل راه در خوزستان برطرف شود .

مدير كل راه و ترابري خوزستان نيز گفت : پل شهيد بهرامي به طول 674 متر ، در امتداد محور كنارگذر شهرستان شوشتر است .

 خيرالله خادمي افزود : براي احداث اين پل كه ساخت آن 13 سال به طول انجاميد ، 24 ميليارد ريال از اعتبارات منابع داخلي و يك و نيم ميليون دلار هزينه ارزي صرف شد.

وي اظهار داشت : با بهره برداري از اين پل مهم حجم زيادي از ترافيك عبوري در شوشتر كاهش يافته و مشكل ترافيك و تردد كه قبلاً از طريق محور درون شهري شوشتر و پل قديمي آن صورت مي گرفته برطرف مي گردد .

 

افتتاح جاده كمربندي شمال شرقي اهواز

مهندس خادمي مدير كل راه و ترابري استان خوزستان در مراسم افتتاح جاده كمربندي شمال شرقي اهواز گفت : عمليات ساخت جاده كمربندي از سال 71 توسط راه و ترابري و با اعتبار 62 ميليارد و 132 ميليون ريال شروع شده است كه امروز شاهد افتتاح قطعه اول آن با 5/29 كيلومتر هستيم و بخش دوم آن ساخت پل بر روي رودخانه كارون و اتصال كمربندي اهواز _ انديمشك است .

وي تأكيد كرد : با پيگيري استاندار اميدواريم در آينده نزديك بخش ديگر اين پروژه نيز بهره برداري برسد .

مدير كل راه و ترابري خوزستان افزود : با ساخت اين جاده بخش عمده ترافيك اتوبان اهواز _ آبادان و اهواز _ ماهشهر به محور 6 بانده اهواز _ ملاثاني منتقل شده و 25 تا 30 درصد ترافيك سنگين كه از شهر عبور مي كند كاهش يافته و از شمال شرق اهواز به بيرون شهر هدايت مي شود .

 

 

لینک

       

خبر خراسان رضوي

نخستين جلسه شوراي هماهنگي حمل و نقل در خراسان رضوي برگزار شد

اولين جلسه شوراي هماهنگي حمل و نقل خراسان رضوي در سال 85 با حضور مدير عامل شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك و جمعي از مسئولين استان برگزار شد .

به گزارش اداره كل راه و ترابري خراســان رضـوي مهندس هاشمي نسب ، مدير كل راه و ترابري استان و رئيس شورا ضمن تأكيد بر اهميت نقش حمل و نقل به عنوان يك بخش مهم و تأثيرگذار در توسعه اقتصاد كشور ، گسترش پديده جهاني سازي ، مبادلات جهاني ، گسترش ارتباطات و افزايش سرعت خاطرنشان ساخت : بي توجهي به مقوله سرمايه گذاري در حمل و نقل و شريان ها ، عوارض منفي بر توسعه اقتصادي كشور برجاي مي گذارد . همچنين مهندس برزگر ، مدير عامل آزمايشگاه مكانيك خاك پروژه هاي احداث باند دوم باغچه _ تربت حيدريه ، بهسازي محور قاين _ تايباد ، راه آهن سنگان _ هرات و توسعه ترمينال و فرودگاه مشهد را از پروژه هاي مهم استان خراسان رضوي برشمرد و تصريح كرد : بايستي پيگيري ويژه اي صورت گيرد تا اعتبارت قابل توجهي به اين طرحها اختصاص يافته و سريعتر مورد بهره برداري قرار گيرد .

در اين جلسه مقرر گرديد نظارت بهره بردار در زمان تصويب مطالعات پروژه هاي مختلف راهسازي و راه آهن درنظر گرفته شود تا از مشكلات بعدي كه در حين استفـاده از پروژه ها بوجود مي آيد ، كاسته شود .

 

سيستم يكپارچه در كاهش سوانح جاده اي بايد اجرا شود

دومين جلسه شوراي هماهنگي حمل و نقل استان خراسان رضوي در سال 85 با حضور مقام عالي وزارت و رئيس دفتر مناطق محروم نهاد رياست جمهوري برگزار شد .

در اين جلسه مهندس محمد رحمتي وزير محترم راه و ترابري خاطرنشان ساخت : امروزه با افزايش ترافيك جاده اي شاهد بروز سوانح و حوادث متعدد در صنعت حمل و نقل هستيم كه عواقب مادي و معنوي زيادي را براي كشور در پي داشته است .

وزير راه و ترابري تصريح نمود : دستيابي و استقرار سيستمي يكپارچه كارا و مؤثر كه تضمين كننده جان و مال انسانهاست را مي بايست در دستور كار اصل خود با هدف ارتقاء فرهنگ رانندگي و آموزش هاي لازم به مردم ، ارتقاء راهها و ايمن سازي مناسب قرار دهيم  .

 


 

 

لینک

       

 

خبر همدان 

تأكيد استاندار همدان بر تكميل پروژه هاي اولويت دار

استاندار همدان پس از حضور در بين راهداران مستقر در گردنه اسدآباد از پروژه هاي مختلف استان بازديد به عمل آورد .

به گزارش اداره كل راه و ترابري استان همدان پروژه هاي پل سه دهانه چهارده متري فيروزان در محور كنگاور _ نهاوند ، پل پنج دهانه يازده و نيم متري هرم آباد در محور ملاير _ سامن در راه فرعي آورزمان در محور ملاير _ نهاوند توسط استاندار و هيأت همراه شد .

بنا بر اين گزارش استاندار همدان بر تسريع در تكميل پروژه تونل 660 متري دولائي محور جوكار _ تويسركان كه عمليات اجرايي آن از سال 78 در قالب طرح ملي آغاز شده ، تأكيد نمود .

وي ضمن اشاره به لزوم تكميل پروژه هاي اولويت دار خواستار برگزاري جلسات مستمر ( دو هفته يكبار) به منظور پيگيري احداث آزادراه ساوه _ همدان گرديد .

 

عدم وجود نظام اعتباري يكسان ضعف كميته تحول اداري

مهندس عليزاده مدير كل راه و ترابري استان همدان در يازدهمين جلسه كار گروه برنامه ريزي تحول اداري استان گفت : ضرورت تحول در تمامي زمينه ها بر كسي پوشيده نيست و استقرار سيستم هاي نوين مديريت كيفيت در واحدهاي عضو ، بهره مندي از نيروهاي متعهد ، علاقمند و مشاركت جو ، صرفه جويي ، به هنگام شدن امور محوله در راستاي ارايه خدمات و كاهش زمان اتلاف وقت از جمله اموري است كه در سايه تشكيل كار گروه برنامه ريزي تحول اداري بوجود آمده است .

مهندس عليزاده رئيس كار گروه امور زيربنايي در خصوص ضعف برنامه مذكور گفت : عدم حضور برخي دستگاهها ، عدم وجود نظام اعتباري يكسان در بين اعضاء و عدم پيگيري تمام محورهاي تحول در برخي از دستگاههاي عضو از جمله مهمترين نقاط ضعف اين كميته است .

 


 

 

لینک

       

خبر قم

در سال 84

7 هزار و 200 كارت هوشمند براي رانندگان و ناوگان بين شهري قم صادر گرديد .

محمد حجارزاده ، مدير سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان قم با بيان اين مطلب كه 4 هزار و 600 كارت براي رانندگان ، 2 هزار و 300 كارت براي ناوگان باري و سيصد كارت براي ناوگان مسافري صادر شده است خاطرنشان ساخت: طرح صدور كارت هوشمند رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومي جاده اي با هدف به روز رساني پايگاه اطلاعاتي موجود رانندگان و ناوگان عمومي حمل و نقل جاده اي بار و مسافر ، تفكيك رانندگان برون شهري و درون شهري ، رفع مشكلات ناشي از مراجعه نكردن مالكان ناوگان نو براي دريافت كارت آمار در سراسر كشور به مرحله اجرا درآمده است .

اقدامات كميته حمل و نقل ، ترافيك و امور راهداري در استان قم

محمد حجارزاده مدير سازمان حمل و نقل و پايانه هاي قم در خصوص اقدامات صورت گرفته در ايام سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) گفت : بازرس اصلاح تابلوهاي اطلاع رساني توسط اداره كل راه و ترابري ، تعطيلي فعاليت پيمانكاران در طول محورهاي مواصلاتي استان، در اختيار قرار دادن 100 دستگاه اتوبوس توسط سازمان اتوبوسراني ، استقرار اكيپ سازمان آتش نشاني در اتوبان قم _ تهران ، تهيه آب آشاميدني مناسب در محل پايانه مسافربري و پارك سوار 72 تن ، آماده سازي جايگاه هاي سوخت ، پوشش جاده توسط پليس راه و پوشش و استقرار تعميرگاه مجاز امدادگران خودرو ، پيش بيني ناوگان حمل و نقل مسافر ، هماهنگي با مجتمع هاي خدماتي _ رفاهي و ... از جمله اقدامات صورت گرفته در سطح راههاي مواصلاتي راههاي داخل استان قم بوده است .


 

 

 

لینک

       

اخبار فارس

180 هزار كيلومتر راه به ارزش 60 هزار ميليارد تومان

در بخش راه ، هنوز فرهنگ سازي به شكل كامل صورت نگرفته است و اگر اهميت راه براي مردم و مسئولين روشن شود ، آن وقت اجازه نخواهند داد كه به جاده ها تعرض شود و زيان هاي اقتصادي و اجتماعي به كشور وارد شود .

محمد حسين هوايي ، معاون راهداري و شهرستانهاي وزارت راه و ترابري كه در جمع مديران ، معاونين و رؤساي شهرستانهاي اداره كل راه و ترابري استان فارس سخن مي گفت با بيان اين مطلب تصريح كرد : هم اكنون كه بيش از 100 هزار كيلومتر راه روستايي ، 80 هزار كيلومتر آزادراه و راه اصلي و 90 فرودگاه عملياتي در كشور داريم بايد از آنها حفاظت كنيم چراكه اين ميراث گرانبها نزديك به 60 هزار ميليارد تومان ارزش دارد و اگر بخواهيم اين 180 هزار كيلومتر را احداث كنيم ، زماني 90 ساله نيازمنديم . بايد آگاه باشيم كه با چه وظيفه خطيري روبرو هستيم . مهندس هوايي گفت : بايد واقعيت ها را بشناسيم چراكه امروز در دنياي پر تلاطم فعلي هر كشوري بر حسب امكانات، استعدادها و پيشينه تاريخي خود در حال توسعه است .

 

4 پل با  2 ميليارد تومان اعتبار دركازرون احداث شد

رئيس اداره راه و ترابري شهرستان كازرون گفت : چهارپل بزرگ با اعتبار بالغ بر 2 ميليارد تومان در شهـرستان كازرون احداث و به بهره برداري رسيد .

عبدالكريم پناهي افزود : اين پل ها در طول 10 كيلومتر رودخانه شاپور به بهره برداري رسيده است و از مزاياي احداث آن ايجاد ارتباط بين كازرون و شيراز و منطقه شاپور با مجموعه روستاهاي تنگ چوگان و جاده اصلي قائميه _ بوشهر به روستاهاي بوشگان است .

رئيس اداره راه و ترابري كازرون تصريح كرد : اين پل ها شامل تنگ چوگان كشكولي با دو دهانه 35 متري ، پل بوشگان ديلمي با 1 دهانه 50 متري ، پل بزرگ شاپور داراي يك دهانه 60 متري و پل عابر پياده بوشگان ميرزايي به طول 104 متر با 2 دهانه 32 متري و يك دهانه 40 متري مي باشد .

 

روكش و لكه گيري آسفالت در استان فارس با جديت آغاز مي شود

مهندس سيد جليل حجازي مدير كل راه و ترابري استان فارس در اولين گردهمايي رؤساي اداره راه و ترابري شهرستانهاي استان فارس در سال 85 گفت : مهمترين دستور كار و بحث جدي امسال روكش و لكه گيري آسفالت در راههاي فرعي و روستايي است .

وي افزود : با وجود اينكه حجم كار در فارس زياد است و از ملزومات اجراي كار نيز وقت و اعتبار كافي است با تلاش بي وقفه سعي خواهيم كرد پروژه ها به موقع به بهره برداري برسد .

مهندس حجازي انجام سريع پروژه ها را مستلزم مديريت ، برنامه ريزي و شناسايي نقاط مورد نظر دانست و تصريح كرد : هر شهرستاني سريعتر كارهايش را انجام دهد و كار را با برنامه ريزي دقيق و صحيح شروع كند اعتبار بيشتري به او تعلق مي گيرد .

وي از مديران خواست كار آسفالت و لكه گيري جاده هاي محدوده خود را با برنامه ريزي شروع كنند .


 

 

 

 

 

لینک

       

اخبار بوشهر

فعاليت هاي ايمن سازي راههاي بوشهر در سال 84

مهندس افشين پيرنون رئيس اداره تأسيسات و ايمني راههاي بوشهر گفت : در سال گذشته در بخش روشنايي نقاط حادثه خيز و گردنه ها ، پروژه روشنايي محور كوهستاني دالكي _ كنارتخته واقع در محور بوشهر _ شيراز به طول 15 كيلومتر به همراه خط انتقال نيروي آن با پيشرفت فيزيكي 75% انجام شد 8 دستگاه       روشنايي به صورت نقطه اي در محل تقاطع هاي همسطح نصب گرديده و بيش از يكصد چراغ چشمك زن در نقاط حادثه خيز نصب شده است در بخش علائم عمودي و افقي ، نصب 000/30 صفحه مسيرنما ، 2500 فلش قرمز ، 1200 صفحه تابلوي انتظامي دايره ، 1500 صفحه تابلوي اخطاري ، 2700 مترمربع تابلوي اطلاعاتي ، 000/30 عدد بازتاب چشم گربه اي و 1250 كيلومتر خط كشي محورهاي اصلي و فرعي از عمده فعاليت هاي اين اداره بوده است .

وي افزود : در بخش حفاظ ها در سال 84 بالغ بر 25 كيلومتر گاردريل نصب گرديده است .

 

 

16 پروژه راه روستايي در حال اجراست

مهندس عليرضا صفايي معاون راه روستايي اداره كل راه و ترابري بوشهر پروژه هاي در دست اجرا را شامل 16 راه روستايي از جمله «دهنو _ زردكي ، رودشور _ كوهك، بويرات _ باباحسني ، طلحه _ شاه پسرمرد ، خيرك _ شكرك ، جميله ، امامزاده _ بوشكان ، مقاتل _ گزدراز ، تل تل_ چم شهاب و پل جزيره شيف به راه خاكي اصلي .

پل درويشي به كردلان ، پل كره بند ، مطالعه راه روستايي باغ تاج ، مطالعه راه روستايي كاردانه _ كشتو _ بشك » برشمرد و افزود : قبل از انقلاب فقط 180 كيلومتر راه روستايي با روكش شن در استان موجود بود اما تا پايان امسال بالغ بر 940 كيلومتر راه با روكش آسفالته و 492 كيلومتر راه با روكش شني احداث گرديده است .


 

 

 

 

لینک

       

 

خبر اصفهان

با احداث جادة ونك _ بروجن شهر ونك از بن بست خارج مي شود

با انجام مطالعات و اجراي پروژة ارتباطي ونك به جادة بروجن _ لردگان ، شهر ونك در شهرستان سميرم از بن بست خارج و زمينه هاي رشد و توسعة منطقه فراهم مي شود .

در بازديد مهندس حسن نيا مدير كل راه و ترابري استان اصفهان به همراه داودي فرماندار سميرم و تعدادي از مسئولين اداره كل راه و ترابري و محلي ، مسير پروژة راهسازي ونك به بروجن بازديد و به منظور محروميت زدائي و ضرورت خارج شدن ونك از بن بست ، بر سرعت بخشيدن مطالعات و شروع عمليات اجرائي آن تأكيد شد .

با اجراي اين پروژه با توجه به استعداد خوب طبيعي و گردشگري منطقه ، زمينة اشتغال زايي و كاهش بيكاري و در پي آن رشد و توسعة منطقه فراهم مي شود . اين پروژه به طول 17 كيلومتر با عرض 10 متر استانهاي اصفهان و چهارمحال و بختياري را به هم متصل مي نمايد كه 14 كيلومتر از اين محور در استان اصفهان قرار دارد .  

 اعتبار مورد نياز اين پروژه معادل 40 ميليارد ريال پيش بيني شده است .

 

بهسازي جادة نائين _ انارك _ خور _ طبس

جادة ترانزيتي نائين _ انارك _ خور به سمت طبس به طول 350 كيلومتر ، تعريض ، بهسازي ، رفع نقاط حادثه خيز و روكش آسفالت مي گردد .

مهندس عليپور معاون راهسازي اداره كل راه و ترابري استان اصفهان با بيان اين مطلب گفت : پروژه مذكور از سال 84 شروع و در مدت 4 سال با برآورد اعتباري معادل 300 ميليارد ريال به اجرا در مي آيد . وي افزود اين پروژه تاكنون 10% پيشرفت فيزيكي داشته و 20 ميليارد ريال براي آن هزينه شده است . وي اقدامات مهم انجام شده را 27 كيلومتر آسفالت رودميكس براي ترميم موقتي آسفالت ، 50 كيلومتر روكش آسفالت گرم و همچنين شروع عمليات اجرائي حذف گردنة زنجيرگاه به منظور بالا بردن ضريب ايمني و كاهش تصادفات جاده اي ذكر كرد .

وي همچنين گفت : طي سال جاري در جادة نائين _ انارك از پل راه آهن تا انارك و همچنين از ادامة واريانت جديد به سمت سه راهي جندق جمعاً 70 كيلومتر روكش آسفالت گرم مي شود مهندس عليپور بهره برداري از واريانت جايگزين گردنة زنجيرگاه و تكميل روكش آسفالت باقيماندة مسير تا خور را از برنامه هاي سال آينده اعلام نمود و در پايان گفت : از زمان بهره برداري از جادة خور _ طبس موسوم به طريق الرضا ، ترافيك جاده اي حمل و نقل بار و مسافر محور نائين _ خور به سمت استان هاي خراسان رضوي و جنوبي ، به ويژه مسافريني كه از استان اصفهان و ديگر استان هاي مجاور جنوب و جنوب غرب به قصد زيارت بارگاه منور رضوي عزيمت مي نمايند ، به طور روزافزون افزايش يافته و به صورت يكي از محورهاي ترانزيتي درآمده است .

 

2000 كيلومتر راه بين شهري به روكش آسفالت نياز دارد

با توجه به بالا بودن حجم تردد در راههاي استان ، همجواري با 8 استان ديگر و وجود بيش از 3000 كيلومتر طول راههاي ترانزيتي استان ، بسياري از محورهاي مواصلاتي بين شهري استان اصفهان نياز به روكش آسفالت دارد.

مهندس عبدالهاشم حسن نيا مدير كل راه و تراري استان اصفهان با اشاره به مطلب فوق گفت : جاده هاي نجف آباد _ داران _ اليگودرز، نائين _ خور _ طبس ، شهرضا _ سميرم _ ياسوج ، خوانسار _ گلپايگان _ خمين ، علويجه _ دهق _ گلپايگان ، اردستان _ اصفهان ، كاشان _ اردستان ، كاشان _ نطنز _ مورچه خورت و راههاي جنوب شرق شهرستان اصفهان در حدود 2000 كيلومتر نياز به روكش آسفالت با هزينه اي بالغ بر 800 ميليارد ريال دارد .

شايان ذكر است طول راههاي بين شهري استان حدود 5000 كيلومتر است .

 

توجه ويژه به راههاي سميرم ، كاشان ، فريدونشهر

راههاي فريدونشهر ، سميرم و كاشان نياز به توجه ويژه اي دارد.

به گزارش اداره كل راه و ترابري استان اصفهان فرسودگي آسفالت راهها مشكل عمده شهرستان كاشان است كه ضرورت تأمين اعتبار براي اجراي روكش آسفالت اين راهها با توجه به قرار گرفتن در مسير دو كريدور شمالي _ جنوبي را دوچندان مي نمايد همچنين با توجه به ارتباط 3 استان چهارمحال و بختياري ، خوزستان و كهكيلويه و بويراحمد از طريق جاده سميرم _ ياسوج و به دليل ترافيك سنگين ناشي از حمل و نقل سنگ از معادن ، وجود جاذبه هاي گردشگري و حمل محصولات كشاورزي نياز به دو بانده شدن اين محور به شدت احساس مي گردد از طرفي نيز استاندار اصفهان در ديدار از راههاي فريدونشهر ضمن قدرداني از تلاش اداره كل راه و ترابري اصفهان بر توجه خاص به مقوله راهسازي و تكميل عمليات آسفالت پروژه پيشكوه به پشتكوه تأكيد نمود .

 


 

 

لینک

       

اخبار ويژه


 

پرداخت 4 ميليارد و 860 ميليون ريال خسارت و تسهيلات به مسافرين قطار

طي سال گذشته 4 ميليارد و 860 ميليون ريال خسارت و تسهيلات به مسافرين قطارها پرداخت شد كه نسبت به سال ماقبل ، 8 درصد كاهش نشان مي دهد .

از اين مبلغ 5/3 ميليارد ريال خسارت به 117 هزار مسافر بابت تأخير قطارها ، خرابي تهويه ، هزينه پذيرايي از مسافرين قطارهاي تأخيري و تعويض سالن و مابقي به عنوان تسهيلات ارائه شده بابت بليت هاي المثني و اعزام رايگان مسافر جا مانده پرداخت شده است .

 

حمل بيش از 9 ميليون كيلو گرم مرسولات پستي

شركت خدمات هوايي پست و مخابرات ( پيام ) در سال 1384 با استفاده از ناوگان خود اقدام به حمل بيش از 9 ميليون و نهصد هزار كيلوگرم بار بصورت صادرات ، واردات و ترانزيت نموده كه جا به جايي  اين ميزان بار با تعداد 656 سورتي پرواز و 2028 ساعت پرواز ، انجام شده است .

 

 

 

اقدامات وزارت راه و ترابري در ستاد راهيان نور

ستاد مركزي راهيان نور به رسم هر ساله با طلوع فصل بهاران تجديد ميثاق هموطنان گرامي را با شهداء گرانقدر ميهن اسلامي در غرب و جنوب غربي كشور ميسر مي سازد و با تهيه ملزومات سفر، راهيان نور را از اقصي نقاط كشور با وسايل نقليه مناسب به سوي ديار عطرآگين بزرگمردان و سرداران رشيد ميهنمان هدايت مي نمايد از اينرو وزارت راه و ترابري نيز در قالب اين ستاد اقدامات گسترده اي را هر ساله انجام مي دهد .

آنچه كه در پي آمده گزارشي از عملكرد بخش راه و ترابري است كه از سوي آقاي حسين تختي مشاور وزير ، مسئول امور ايثارگران و نماينده راه و ترابري در ستاد مركزي راهيان نور ارائه گرديده است .

اقدامات صورت گرفته در حوزه استحفاظي اداره كل راه و ترابري استان ايلام شامل : نگهداري از راههاي مرزي مهران به طول 115 كيلومتر ، نگهداري از راههاي مرزي دهلران به طول 121 كيلومتر آسفالت گرم محور نهر عنبر به چم سري ، تسطيح و رگلاژ راههاي مناطق عملياتي ، احداث پاركينگ بزرگ جهت توقف كاروانها و اجراي مراسم ويژه ، لايروبي 15 دستگاه پل بزرگ و كوچك ، رفع آبشستگي در طول محورها ، خاكبـرداري و ريزش بـرداري ، شن ريزي موضعي ، تميز نمودن فنرهاي كنار راه ، انجام عمليات گشت مستمر راهداري ، لكه گيري آسفالت ، انجام عمليات سيل كت (قيرپاش) ، انجام آسفالت گرم محوطه يادمان هشت سال دفاع مقدس مي باشد .

همچنين اقدامات صورت گرفته در حوزه استحفاظي اداره كل راه و ترابري استان خوزستان نيز شامل تثبيت آسفالت موجود به دليل باتلاقي بودن _ اجراي زيراساس _ اساس و آسفالت در نهر سعدوني ، انجام عمليات گريدرزني در منطقه تميجله ، انجام عمليات لكه گيري در مسير شلمچه ، اعزام تانكر آبپاش مي باشد .

همچنين در منطقه دشت آزادگان از توابع خوزستان لكه گيري ، تسطيح و رگلاژ جاده ، گابيون بندي راههاي مزار شهداي هويزه ، قيرپاش تك تك جاده جفير ، ترميم سيل بند اصبعيه ، خط كشي محورها به طول 242 كيلومتر ، نصب علائم ايمني _ اطلاعاتي _ اخطاري و انتظامي و جانپناه به تعداد 1162 عدد ، شستشو و رنگ آميزي انواع علائم به تعداد 1966 عدد، پخش ، آبپاشي و كوبيدن 100 سرويس بيس ، 250 سرويس آسفالت رودميكس ، ترميم باتلاقهاي جاده چزابه ، احداث و كارگذاري 4 شاخه لوله فلزي در جاده هاي جفير _ دژ استانداري و الهاسي اقدامات صورت گرفته مي باشد .

همچنين انجام آسفالت ، رگلاژي جاده مزار شهداي هويزه ، لكه گيري محور بستان ، عبدالخان و محور طلائيه ، پر كردن چاله هاي ايجاد شده بر اثر سيل در محور چزابه با مخلوط به مقدار 20 سرويس ، لاشه برداري 98 عدد ، شستشوي علائم 250 عدد ، نصب جانپناه 18 عدد و پخش ، آبپاشي و كوبيدن كوپال جهت يادمان شهيد آويني از جمله اقدامات ديگر است .

در حوزه استحفاظي شوش نيز تسطيح و تنظيم ورودي آبروها و پلها در محور شوش _ سايت _ فكه _ عبدالخان به بستان ، تهيه _ تعمير و نصب تابلوهاي ايمني در محور سه راه يادمان شهدا، _ سه راه سايت و فكه و محور شوش ، سايت و عبدالخان ، رنگ آميزي علائم در محور شوش ، سه راهي سايت _ سه راهي فكه و بستان به تعداد 200 عدد ، پاكسازي و شستشوي تابلوها ، خاكبرداري جهت ترميم آبشستگيها در محور شرق ، سايت ، فكه و عبدالخان ، انجام عمليات خط كشي در محورهاي يادمان شهداء _ شوش ، سه راه سايت و چنانه _ سه راه عبدالخان ، تهيه مصالح زيراساس ، پخش و كوبيدن زيراساس و تهيه و اجراي مصالح اساس ، تهيه و اجراي قشر پريمكت و تهيه و اجراي لايه آسفالت گرم در جاده يادمان شهداء ، لكه گيري با آسفالت سد در محور سه راه بستان به سه راه فكه و سايت ، آسفالت تراشي با گريدر در محور سه راه عبدالخان _ بستان ، نصب و راه اندازي چراغ چشمك زن در دژباني شهيد ناجيان و غيره ... از جمله اموري است كه در راستاي برنامه ستاد راهيان نور توسط وزارت راه و ترابري صورت گرفته است .

بنا بر اين گزارش شركت قطارهاي مسافربري رجاء تعداد 7608 فقره بليط رفت و تعداد 5587 فقره بليط برگشت در مسير شهرهاي تهران _ خرمشهر _ اهواز و انديمشك در اختيار بازديدكنندگان قرار داد .

 

سايت اينترنتي جديد و پورتال

 راه آهن به بهره برداري رسيد

سايت اينترنتي جديد و پورتال راه آهن جمهوري اسلامي ايران به نشاني www.rai.ir با سالروز افتتاح خط آهن بافق _ مشهد به بهره برداري رسيد .

شايان ذكر است در صفحه اصلي اين سيستم يكپارچه اطلاع رساني، آخرين رويدادها و اخبار راه آهن ، اطلاعاتي در زمينه حمل بار ، جا به جايي مسافر ، راه آهن را بشناسيم ، پايگاههاي مرتبط ، خصوصي سازي ، موضوعات ويژه ، حوادث غيرمترقبه ، آلبوم تصاوير راه آهن و سايت واحدهاي مختلف راه آهن قابل مشاهده است .

 

 

لینک

       

خبر- فارس                                                                                                                                                                                                                                                         

180 هزار كيلومتر راه به ارزش 60 هزار ميليارد تومان

در بخش راه ، هنوز فرهنگ سازي به شكل كامل صورت نگرفته است و اگر اهميت راه براي مردم و مسئولين روشن شود ، آن وقت اجازه نخواهند داد كه به جاده ها تعرض شود و زيان هاي اقتصادي و اجتماعي به كشور وارد شود .

محمد حسين هوايي ، معاون راهداري و شهرستانهاي وزارت راه و ترابري كه در جمع مديران ، معاونين و رؤساي شهرستانهاي اداره كل راه و ترابري استان فارس سخن مي گفت با بيان اين مطلب تصريح كرد : هم اكنون كه بيش از 100 هزار كيلومتر راه روستايي ، 80 هزار كيلومتر آزادراه و راه اصلي و 90 فرودگاه عملياتي در كشور داريم بايد از آنها حفاظت كنيم چراكه اين ميراث گرانبها نزديك به 60 هزار ميليارد تومان ارزش دارد و اگر بخواهيم اين 180 هزار كيلومتر را احداث كنيم ، زماني 90 ساله نيازمنديم . بايد آگاه باشيم كه با چه وظيفه خطيري روبرو هستيم . مهندس هوايي گفت : بايد واقعيت ها را بشناسيم چراكه امروز در دنياي پر تلاطم فعلي هر كشوري بر حسب امكانات، استعدادها و پيشينه تاريخي خود در حال توسعه است .

 

4 پل با  2 ميليارد تومان اعتبار دركازرون احداث شد

رئيس اداره راه و ترابري شهرستان كازرون گفت : چهارپل بزرگ با اعتبار بالغ بر 2 ميليارد تومان در شهـرستان كازرون احداث و به بهره برداري رسيد .

عبدالكريم پناهي افزود : اين پل ها در طول 10 كيلومتر رودخانه شاپور به بهره برداري رسيده است و از مزاياي احداث آن ايجاد ارتباط بين كازرون و شيراز و منطقه شاپور با مجموعه روستاهاي تنگ چوگان و جاده اصلي قائميه _ بوشهر به روستاهاي بوشگان است .

رئيس اداره راه و ترابري كازرون تصريح كرد : اين پل ها شامل تنگ چوگان كشكولي با دو دهانه 35 متري ، پل بوشگان ديلمي با 1 دهانه 50 متري ، پل بزرگ شاپور داراي يك دهانه 60 متري و پل عابر پياده بوشگان ميرزايي به طول 104 متر با 2 دهانه 32 متري و يك دهانه 40 متري مي باشد .

 

روكش و لكه گيري آسفالت در استان فارس با جديت آغاز مي شود

مهندس سيد جليل حجازي مدير كل راه و ترابري استان فارس در اولين گردهمايي رؤساي اداره راه و ترابري شهرستانهاي استان فارس در سال 85 گفت : مهمترين دستور كار و بحث جدي امسال روكش و لكه گيري آسفالت در راههاي فرعي و روستايي است .

وي افزود : با وجود اينكه حجم كار در فارس زياد است و از ملزومات اجراي كار نيز وقت و اعتبار كافي است با تلاش بي وقفه سعي خواهيم كرد پروژه ها به موقع به بهره برداري برسد .

مهندس حجازي انجام سريع پروژه ها را مستلزم مديريت ، برنامه ريزي و شناسايي نقاط مورد نظر دانست و تصريح كرد : هر شهرستاني سريعتر كارهايش را انجام دهد و كار را با برنامه ريزي دقيق و صحيح شروع كند اعتبار بيشتري به او تعلق مي گيرد .

وي از مديران خواست كار آسفالت و لكه گيري جاده هاي محدوده خود را با برنامه ريزي شروع كنند .

لینک

       

اخبار -بوشهر                                                                                                                                                                    

فعاليت هاي ايمن سازي راههاي بوشهر در سال 84

مهندس افشين پيرنون رئيس اداره تأسيسات و ايمني راههاي بوشهر گفت : در سال گذشته در بخش روشنايي نقاط حادثه خيز و گردنه ها ، پروژه روشنايي محور كوهستاني دالكي _ كنارتخته واقع در محور بوشهر _ شيراز به طول 15 كيلومتر به همراه خط انتقال نيروي آن با پيشرفت فيزيكي 75% انجام شد 8 دستگاه       روشنايي به صورت نقطه اي در محل تقاطع هاي همسطح نصب گرديده و بيش از يكصد چراغ چشمك زن در نقاط حادثه خيز نصب شده است در بخش علائم عمودي و افقي ، نصب 000/30 صفحه مسيرنما ، 2500 فلش قرمز ، 1200 صفحه تابلوي انتظامي دايره ، 1500 صفحه تابلوي اخطاري ، 2700 مترمربع تابلوي اطلاعاتي ، 000/30 عدد بازتاب چشم گربه اي و 1250 كيلومتر خط كشي محورهاي اصلي و فرعي از عمده فعاليت هاي اين اداره بوده است . وي افزود : در بخش حفاظ ها در سال 84 بالغ بر 25 كيلومتر گاردريل نصب گرديده است . 

 

16 پروژه راه روستايي در حال اجراست

مهندس عليرضا صفايي معاون راه روستايي اداره كل راه و ترابري بوشهر پروژه هاي در دست اجرا را شامل 16 راه روستايي از جمله «دهنو _ زردكي ، رودشور _ كوهك، بويرات _ باباحسني ، طلحه _ شاه پسرمرد ، خيرك _ شكرك ، جميله ، امامزاده _ بوشكان ، مقاتل _ گزدراز ، تل تل_ چم شهاب و پل جزيره شيف به راه خاكي اصلي .

پل درويشي به كردلان ، پل كره بند ، مطالعه راه روستايي باغ تاج ، مطالعه راه روستايي كاردانه _ كشتو _ بشك » برشمرد و افزود : قبل از انقلاب فقط 180 كيلومتر راه روستايي با روكش شن در استان موجود بود اما تا پايان امسال بالغ بر 940 كيلومتر راه با روكش آسفالته و 492 كيلومتر راه با روكش شني احداث گرديده است .

لینک

       

خبر- اصفهان                                                                                                                                                                    

با احداث جادة ونك _ بروجن شهر ونك از بن بست خارج مي شود

 

با انجام مطالعات و اجراي پروژة ارتباطي ونك به جادة بروجن _ لردگان ، شهر ونك در شهرستان سميرم از بن بست خارج و زمينه هاي رشد و توسعة منطقه فراهم مي شود .

در بازديد مهندس حسن نيا مدير كل راه و ترابري استان اصفهان به همراه داودي فرماندار سميرم و تعدادي از مسئولين اداره كل راه و ترابري و محلي ، مسير پروژة راهسازي ونك به بروجن بازديد و به منظور محروميت زدائي و ضرورت خارج شدن ونك از بن بست ، بر سرعت بخشيدن مطالعات و شروع عمليات اجرائي آن تأكيد شد .

با اجراي اين پروژه با توجه به استعداد خوب طبيعي و گردشگري منطقه ، زمينة اشتغال زايي و كاهش بيكاري و در پي آن رشد و توسعة منطقه فراهم مي شود . اين پروژه به طول 17 كيلومتر با عرض 10 متر استانهاي اصفهان و چهارمحال و بختياري را به هم متصل مي نمايد كه 14 كيلومتر از اين محور در استان اصفهان قرار دارد .  اعتبار مورد نياز اين پروژه معادل 40 ميليارد ريال پيش بيني شده است .

 

بهسازي جادة نائين _ انارك _ خور _ طبس

جادة ترانزيتي نائين _ انارك _ خور به سمت طبس به طول 350 كيلومتر ، تعريض ، بهسازي ، رفع نقاط حادثه خيز و روكش آسفالت مي گردد .

مهندس عليپور معاون راهسازي اداره كل راه و ترابري استان اصفهان با بيان اين مطلب گفت : پروژه مذكور از سال 84 شروع و در مدت 4 سال با برآورد اعتباري معادل 300 ميليارد ريال به اجرا در مي آيد . وي افزود اين پروژه تاكنون 10% پيشرفت فيزيكي داشته و 20 ميليارد ريال براي آن هزينه شده است . وي اقدامات مهم انجام شده را 27 كيلومتر آسفالت رودميكس براي ترميم موقتي آسفالت ، 50 كيلومتر روكش آسفالت گرم و همچنين شروع عمليات اجرائي حذف گردنة زنجيرگاه به منظور بالا بردن ضريب ايمني و كاهش تصادفات جاده اي ذكر كرد .

وي همچنين گفت : طي سال جاري در جادة نائين _ انارك از پل راه آهن تا انارك و همچنين از ادامة واريانت جديد به سمت سه راهي جندق جمعاً 70 كيلومتر روكش آسفالت گرم مي شود مهندس عليپور بهره برداري از واريانت جايگزين گردنة زنجيرگاه و تكميل روكش آسفالت باقيماندة مسير تا خور را از برنامه هاي سال آينده اعلام نمود و در پايان گفت : از زمان بهره برداري از جادة خور _ طبس موسوم به طريق الرضا ، ترافيك جاده اي حمل و نقل بار و مسافر محور نائين _ خور به سمت استان هاي خراسان رضوي و جنوبي ، به ويژه مسافريني كه از استان اصفهان و ديگر استان هاي مجاور جنوب و جنوب غرب به قصد زيارت بارگاه منور رضوي عزيمت مي نمايند ، به طور روزافزون افزايش يافته و به صورت يكي از محورهاي ترانزيتي درآمده است .

 

2000 كيلومتر راه بين شهري به روكش آسفالت نياز دارد

با توجه به بالا بودن حجم تردد در راههاي استان ، همجواري با 8 استان ديگر و وجود بيش از 3000 كيلومتر طول راههاي ترانزيتي استان ، بسياري از محورهاي مواصلاتي بين شهري استان اصفهان نياز به روكش آسفالت دارد.

مهندس عبدالهاشم حسن نيا مدير كل راه و تراري استان اصفهان با اشاره به مطلب فوق گفت : جاده هاي نجف آباد _ داران _ اليگودرز، نائين _ خور _ طبس ، شهرضا _ سميرم _ ياسوج ، خوانسار _ گلپايگان _ خمين ، علويجه _ دهق _ گلپايگان ، اردستان _ اصفهان ، كاشان _ اردستان ، كاشان _ نطنز _ مورچه خورت و راههاي جنوب شرق شهرستان اصفهان در حدود 2000 كيلومتر نياز به روكش آسفالت با هزينه اي بالغ بر 800 ميليارد ريال دارد .شايان ذكر است طول راههاي بين شهري استان حدود 5000 كيلومتر است .

 

توجه ويژه به راههاي سميرم ، كاشان ، فريدونشهر

راههاي فريدونشهر ، سميرم و كاشان نياز به توجه ويژه اي دارد.

به گزارش اداره كل راه و ترابري استان اصفهان فرسودگي آسفالت راهها مشكل عمده شهرستان كاشان است كه ضرورت تأمين اعتبار براي اجراي روكش آسفالت اين راهها با توجه به قرار گرفتن در مسير دو كريدور شمالي _ جنوبي را دوچندان مي نمايد همچنين با توجه به ارتباط 3 استان چهارمحال و بختياري ، خوزستان و كهكيلويه و بويراحمد از طريق جاده سميرم _ ياسوج و به دليل ترافيك سنگين ناشي از حمل و نقل سنگ از معادن ، وجود جاذبه هاي گردشگري و حمل محصولات كشاورزي نياز به دو بانده شدن اين محور به شدت احساس مي گردد از طرفي نيز استاندار اصفهان در ديدار از راههاي فريدونشهر ضمن قدرداني از تلاش اداره كل راه و ترابري اصفهان بر توجه خاص به مقوله راهسازي و تكميل عمليات آسفالت پروژه پيشكوه به پشتكوه تأكيد نمود . 

لینک

       

راهنماي استراتژيك تدوين سياست ريلي قاره آفريقا تصويب شد

 

نخستين كنفرانس وزراي حمل و نقل ريلي اتحاديه آفريقا سوم و چهارم ارديبهشت با هدف تصويب راهنماي استراتژيك جهت تدوين سياست ريلي قاره آفريقا در شهر برازاويل كنگو برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري، امور بين الملل راه آهن جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد : كنفرانس«سيستم كارآمد حمل و نقل ريلي براي توسعه آفريقا» با تشريح مكانيسم هايي كه دولت آفريقا را قادر به رويارويي با چالش هاي موجود در حمل و نقل ريلي با حضور نخست وزير و نمايندگان دولت كنگو ، وزير حمل و نقل و هواپيمايي ، مدير عامل اتحاديه راه آهنهاي آفريقا ، دپارتمان انرژي و زيرساخت UAR ، نمايندگي بانك جهاني در كنگو و دبيركل UIC برگزار شد .

در نشست برازاويل بيانيه اي مبتني بر طرح عملياتي 2008 _ 2006 و مصوبه وزراي 27 دولت آفريقايي بر برگزاري كنفرانس وزراي حمل و نقل اروپايي به ميزباني اتحاديه آفريقايي به منظور هماهنگي سياست ها و استراتژي ها در بخش حمل و نقل قارة آفريقا تأكيد كرد .

همچنين ترغيب دولتها به اجرا يا پيگيري اصلاح ساختاري در محتواي سهامي عام _ خاص ، توسعه و اجراي پروژه هاي مندرج در طرح جامع اتحاديه آفريقا ، ايجاد بنگاه سرمايه گذاري براي زيرساختها به منظور سرمايه گذاري توسعه راه آهن در آفريقا ، ارتقاء تخصص گرايي در بخش ريلي با ايجاد مراكز آموزش عالي ، و ارتقاء دسترسي زنان براي استخدام در بخش ريلي ، در بيانيه نشست برازاويل تصريح شده است .

همچنين دولت ها بر تقويت همكاري بين المللي و شبكه داخلي تمايل داشتند . در اين نشست ، اتحــاديــه بين المللي راه آهن ها ، كميسيون اقتصادي ملل متحد براي آفريقا ، بانك توسعه آفريقا ، بانك جهاني ، اتحاديه اروپايي و همه شركاي فني توسعه به طور جدي از برنامه توسعه حمل و نقل به ويژه ريلي حمايت كردند .

دبير كل UIC با استقبال از اقدامات مقدماتي كنفرانس و طرح هاي پيشنهادي كارشناسي بر ضرورت منافع حاصله از ارتباط تنگاتنگ UIC و راه آهن هاي آفريقايي با تبادل كارشناسي در مورد فناوري ، تحقيقات ، محيط زيست ، آموزش ، ايمني و امنيت تأكيد كرد .

لازم به ذكر است UIC درصدد است ايجاد دفتري در آفريقا به منظور تأمين حمايت كافي بــراي اقدامــات آينـده را طرح ريزي كند .

لینک

       

مركز بارانداز بين المللي در مرز ايران و آذربايجان

 

افتتاح شد 

مركز بارانداز (Hub)  بين المللي جديد در مرز ايران و آذربايجان بهمن ماه افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري مدير كل امور بين الملل راه آهن جمهوري اسلامي اعلام كرد: اين مركز جايگزيني براي مسيرهاي طولاني ريلي و كاميونهاي سنگين دور درياي خزر را فراهم مي آورد .

به گزارش شماره April 2006  مجله IRS ؛ با ايجاد اين مركز بارانداز ، محموله هاي ريلي مي تواند در 15 روز از غرب اروپا به پايانه آستارا و با ادامه مسير به صورت جاده اي در كمترين زمان ممكن به مقصد برسد .

لینک

       

با تأمين اعتبارات لازم :

 

پروژه اتصال ريلي سنگان _ هرات انجام مي شود  

در ديدار مشاور اقتصادي رئيس جمهور افغانستان با مدير عامل راه آهن بر اجراي پروژه اتصال ريلي سنگان _ هرات تأكيد شد.

به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري ، مدير كل امور بين الملل راه آهن جمهوري اسلامي ، اعلام كرد : در اين ديدار دو طرف بر ايجاد ارتباط سريعتر با افغانستان از طريق راه آهن و تأمين 60 درصد هزينه احداث اين خط ريلي از محل كمك هاي اعطايي به بازسازي افغانستان و 40 درصد توسط طرف افغاني توافق كردند.

در اين جلسه اسحاق نادري ، مشاور اقتصادي رئيس جمهور افغانستان اظهار داشت : امكان تأمين مالي 40 درصد سهم افغانستان در پروژة اتصال ريلي سنگان _ هرات وجود ندارد و در اين زمينه شركت ملي فولاد ايران در ازاي برداشت معادل 40 درصد هزينه پروژه راه آهن سنگان _ هرات اعلام آمادگي كرده است .

مطالعات مسير سنگان _ هرات به طول تقريبي 189 كيلومتر كه 8/86 كيلومتر آن در خاك ايران است به اتمام رسيده و پروژه در مرحله آمادگي برگزاري مناقصه مي باشد .

لینک

       

خبر - خراسان رضوی

نخستين جلسه شوراي هماهنگي حمل و نقل در خراسان رضوي برگزار شد

 

اولين جلسه شوراي هماهنگي حمل و نقل خراسان رضوي در سال 85 با حضور مدير عامل شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك و جمعي از مسئولين استان برگزار شد .

به گزارش اداره كل راه و ترابري خراسان رضوي مهندس هاشمي نسب ، مدير كل راه و ترابري استان و رئيس شورا ضمن تأكيد بر اهميت نقش حمل و نقل به عنوان يك بخش مهم و تأثيرگذار در توسعه اقتصاد كشور ، گسترش پديده جهاني سازي ، مبادلات جهاني ، گسترش ارتباطات و افزايش سرعت خاطرنشان ساخت : بي توجهي به مقوله سرمايه گذاري در حمل و نقل و شريان ها ، عوارض منفي بر توسعه اقتصادي كشور برجاي مي گذارد. همچنين مهندس برزگر، مدير عامل آزمايشگاه مكانيك خاك پروژه هاي احداث باند دوم باغچه _ تربت حيدريه ، بهسازي محور قاين _ تايباد ، راه آهن سنگان _ هرات و توسعه ترمينال و فرودگاه مشهد را از پروژه هاي مهم استان خراسان رضوي برشمرد و تصريح كرد : بايستي پيگيري ويژه اي صورت گيرد تا اعتبارت قابل توجهي به اين طرحها اختصاص يافته و سريعتر مورد بهره برداري قرار گيرد .

در اين جلسه مقرر گرديد نظارت بهره بردار در زمان تصويب مطالعات پروژه هاي مختلف راهسازي و راه آهن درنظر گرفته شود تا از مشكلات بعدي كه در حين استفـاده از پروژه ها بوجود مي آيد كاسته شود . 

لینک

       

خبر- همدان
تأكيد استاندار همدان بر تكميل پروژه هاي اولويت دار

استاندار همدان پس از حضور در بين راهداران مستقر در گردنه اسدآباد از پروژه هاي مختلف استان بازديد به عمل آورد .

به گزارش اداره كل راه و ترابري استان همدان پروژه هاي پل سه دهانه چهارده متري فيروزان در محور كنگاور _ نهاوند ، پل پنج دهانه يازده و نيم متري هرم آباد در محور ملاير _ سامن در راه فرعي آورزمان در محور ملاير _ نهاوند توسط استاندار و هيأت همراه شد .

بنا بر اين گزارش استاندار همدان بر تسريع در تكميل پروژه تونل 660 متري دولائي محور جوكار _ تويسركان كه عمليات اجرايي آن از سال 78 در قالب طرح ملي آغاز شده ، تأكيد نمود .

وي ضمن اشاره به لزوم تكميل پروژه هاي اولويت دار خواستار برگزاري جلسات مستمر ( دو هفته يكبار) به منظور پيگيري احداث آزادراه ساوه _ همدان گرديد .

لینک

       

خبر - فارس
180 هزار كيلومتر راه به ارزش 60 هزار ميليارد تومان

در بخش راه ، هنوز فرهنگ سازي به شكل كامل صورت نگرفته است و اگر اهميت راه براي مردم و مسئولين روشن شود ، آن وقت اجازه نخواهند داد كه به جاده ها تعرض شود و زيان هاي اقتصادي و اجتماعي به كشور وارد شود .

محمد حسين هوايي ، معاون راهداري و شهرستانهاي وزارت راه و ترابري كه در جمع مديران ، معاونين و رؤساي شهرستانهاي اداره كل راه و ترابري استان فارس سخن مي گفت با بيان اين مطلب تصريح كرد : هم اكنون كه بيش از 100 هزار كيلومتر راه روستايي ، 80 هزار كيلومتر آزادراه و راه اصلي و 90 فرودگاه عملياتي در كشور داريم بايد از آنها حفاظت كنيم چراكه اين ميراث گرانبها نزديك به 60 هزار ميليارد تومان ارزش دارد و اگر بخواهيم اين 180 هزار كيلومتر را احداث كنيم ، زماني 90 ساله نيازمنديم . بايد آگاه باشيم كه با چه وظيفه خطيري روبرو هستيم . مهندس هوايي گفت : بايد واقعيت ها را بشناسيم چراكه امروز در دنياي پر تلاطم فعلي هر كشوري بر حسب امكانات، استعدادها و پيشينه تاريخي خود در حال توسعه است .

لینک

       

براساس برنامه چهارم توسعه

33 ميليون مسافر در سال 88 توسط ناوگان ريلي جابجا مي شوند

 

       براساس اهداف كمي برنامه چهارم توسعه كشور ناوگان ريلي 33 ميليون و 600 هزار نفر را جابجا خواهد كرد .

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري ، تعداد كل مسافر جابجا شده توسط ناوگان ريلي در سال گذشته 20 ميليون و 400 هزار نفر بوده است كه امسال به 22 ميليون و 900 هزار نفر خواهد رسيد .

همچنين واگنهاي مسافري در سرويس در سال گذشته 1017 دستگاه بوده است كه امسال به 1139 دستگاه و در سال 88 به 1674 دستگاه خواهد رسيد .

واگنهاي خدماتي در سرويس ناوگان ريلي براساس برنامه چهارم توسعه در سال 88 به 290 واگن خواهد رسيد و در سال 85 تعداد واگنهاي خدماتي در سرويس 256 دستگاه مي باشد .

لازم به ذكر است براساس برنامه چهارم توسعه تعداد كل كاركنان شركت رجاء كه در سال 84 به 2600 نفر مي رسيد در سال 88 به 2200 نفر كاهش خواهد يافت . تعداد كاركنان شركت قطارهاي مسافري رجا هر ساله تا سال 88 ، 100 نفر كاهش خواهد يافت .

 

 

لینک

       

 تاثير عوامل جاده‫اي و محيطي در ايمني حمل و نقل بين شهري

 

                                     رضا کریمی دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي

                                     دانشگاه علم و صنعت؛ دانشکده صنایع ؛ مدیریت اجرایی؛زمستان 1384

     

چکيده

 

بنابر آمار موجود هر ساله در سطح جهان بيش از 2/1 ميليون نفر در تصادفات رانندگي جان باخته و ميليونها نفر دچار معلوليتهاي دائمي مي‌شوند. که در اين ميان سهم کشور هاي در حال تو سعه بيش از کشور هاي توسعه يافته است.

ادامه...

لینک

       

                                         کميته بين المللی حمل و نقل راه آهن ( CIT )

 

  كميته  بين المللي حمل و نقل راه آهن در سال 1902 تاسيس شده است . كار اين كميته بعنوان نماينده راه آهنها ، انجام هماهنگي ها و اقدامات مربوط به مسائل مرتبط با حقوق بين الملل حمل و نقل با راه آهن مي باشد. اگر اعضاء درخواست و يا استعلامي در مورد اين مقررات داشته باشند  مي توانند به CIT مراجعه كنند.

شركتهائي كه به نحوي خدمات حمل و نقل ريلي بر اساس COTIF انجام مي دهند و يا در بخش زيربنا براي آن خدمات تسهيلات فراهم مي كنند نيز مي توانند عضو CIT باشند. در حال حاضر CIT 300 عضو دارد كه شامل راه آهنها، شركتهاي كشتيراني و شركتهاي حمل ونقل جاده اي كشورهاي عضو COTIF مي باشند. راه آهن ج.ا.ا در سال 1347 شمسي (1968 ميلادي) به عضويت اين سازمان در آمد. زبان رسمي CIT  فرانسه و آلماني مي باشد.

وظايف CIT  عبارتند از:

1-    اعمال يكپارچه مقررات حمل ونقل بين المللي ريلي در كشورهاي عضو بر اساس COTIF.

2-    ارتقاء همكاري ميان اعضاي CIT.

3- حمايت از منافع اعضاء.

4- انجام هماهنگي ميان اعضاي COTIF براي تجديد نظر در مقررات آن.

5-  نمايندگي اعضاء در ديگر سازمانهائي كه به نحوي به مسائل مربوط به مقررات حمل و نقل بين المللي مي پردازند.

6- توسعه و به روز در آوردن زمينه هاي اجراي يكنواخت مقررات CIV  و CIM.

در راس CIT مجمع عمومي قرار دارد كه سياستگذاري كميته بر عهده آن است. هر كشور مي تواند در اين مجمع يك تا سه عضو داشته باشد ركن بعدي دفتر نظارت مي باشد كه دو عضو دارد و وظيفه آن حسابرسي كميته است.

كميته اجرائي ركن ديگر سازمان، مي باشد كه مديريت اجرائي CIT را به عهده دارد و داراي 9 عضو مي باشد. بخش اداري و اجرائي ديگر ركن سازمان مي باشد كه از سال 1921 توسط راه آهن سوئد اداره مي شود و بالاخره گروههاي كاري موقت (موردي) كه ممكن است به صورت كميته باشند و حق تصميم گيري داشته باشند و يا به صورت گروه كاري تخصصي و بدون حق تصميم گيري باشند.

CIT سه نوع نشريه مرتبط با مقررات اجرائي مربوط به حقوق بين الملل حمل و نقل ريلي منتشر مي كند: 1- مقررات تكميلي متحدالشكل (D.C.U) كه به تشريح و توضيح و تفسير مقررات CIV  و CIM مي پردازد، 2- دستور العملهاي تنظيم كننده روابط ميان شركتهاي حمل و نقلي (چهار نوع مهم اين دستور العملها عبارتند از AIV و AIM براي مشخص كردن مسئول جبران خسارت چگونگي پرداخت خسارت و هزينه ها و ARV و ARM براي تنظيم مقررات تشريفات مربوط به تماس در مواقع وجود محدويتهاي حمل و نقلي در حمل ونقل ريلي بين المللي)، 3- دستور العملهاي متحدالشكل براي خدمات مختلف شركتهاي حمل ونقلي (PIV و MBI  و PIM و ). CIT همچنين يك نشريه خبري به نام CIT-Info  دارد كه فعاليتهاي جاري كميته را منعكس مي نمايد.

 

لینک

       

تاکسي هوايي درخدمت شما 

 

 بسياري از افراد ، به ويژه در کشور هاي توسعه يافته ،سفر با جت‌هاي تجاري را بهترين و پربازده‌ترين شيوه انجام سفرهاي کاري ميدانند. قيمت بالاي اين دسته از هواپيماها سبب شکل‌گيري ايده ساخت جت‌هاي تجاري با قيمت يک سوم جت‌هاي کنوني گرديد. اين ايده اولين بار توسط "ورن رابرن" موسس موفق شرکت Eclipse مطرح شد که بعد‌ها با ايده‌هاي بديع ديگري نظير تاکسي هوايي دنبال گرديده و نهايتاً سبب شد جايزه Collier Trophy، که هر ساله آن مهمترين دستاورد صنعت هوانوردي آمريکا داده ميشود ، در سال 2005 به اين شرکت تعلق گيرد. 

Eclipse 500 جت بسيار سبکي است که توسط شرکت هوانورديEclipse  ساخته شده است. اين هواپيما مخصوص خلبانان و شرکت‌هاي تاکسيراني هوايي است که داراي ظرفيت 6 مسافر است. 

اين هواپيما اولين پرواز خود را در اوت 2002 و با موتورهاي "ويليام ئي 22" انجام داد. در نوامبر 2002 اين شرکت تصميم گرفت موتورهاي PW610F را جايگزين اين موتورها کند. اولين پرواز با موتورهاي جديد در سال 2004 انجام گرفت. پنج هواپيما از اين نوع اکنون در حال انجام تست‌هاي خستگي و بدنه هواپيما براي دريافت گواهينامه هستند. دريافت گواهينامه قرار بود در مارس 2006 انجام گيرد که به دليل تأخير در کار يکي از تهيه‌کنندگان قطعات اين هواپيما سه ماه به تأخير افتاد. تحويل اين هواپيما بلافاصله پس از گرفتن گواهينامه آغاز خواهد شد. 

در حال حاضر اين شرکت سفارش‌هايي به ارزش کلي 3 ميليارد دلار و بيش از 2350 فروند هواپيما دريافت کرده است. از اين تعداد 239 فروند به علاوه 70 فروند انتخابي از طرف Dayjet ، 25 فروند و 25 فروند انتخابي از طرف Jetsetair انگلستان مي‌باشد و 150 فروند به علاوه 15 فروند انتخابي نيز توسط Linearair آمريکا سفارش داده شده است. 

اين هواپيما به گونه‌اي طراحي شده است که قابليت انجام 2000 ساعت پرواز در سال را داشته باشد. 

Eclipse 500 همچنين قادر است در باندهاي معمولي، از روي چمن و يا حتي باند خاکي نيز مأموريت خود را انجام دهد. اين هواپيما به دليل داشتن وزن کم طراحي، موقعيت نصب بال پايين ، فلپ فاولر و موتورهاي پرقدرت قابليت برخاستن از روي و نشستن برروي باندهاي با طول کم را نيز داراست. طول باند مورد نياز برخاست اين هواپيما 2155 فوت و طول باند مورد نياز براي فرود اين هواپيما 2040 فوت است. 

شرکت Eclipse جايزه  Collier Trophy در سال 2005 را دريافت کرد. اين جايزه هر سال به مهمترين دستاورد در صنعت هوانوردي و فضانوردي آمريکا تعلق مي‌گيرد. در سال 2005 اين جايزه به شرکت Eclipse به دليل روحيه کارآفريني، ابتکار تکنيکي و تأثير آن برروي هوانوردي آمريکا تعلق گرفت. اين شرکت نوآوري‌هايي در  زمينه تکنولوژي براي کاهش قيمت، افزايش عملکرد افزايش امنيت انجام داده و معرف يک نوع جديد سفر هوايي به نام تاکسي هوايي است. 

اين شرکت حاصل تلاش و تفکر " ورن رابرن" است، او کار خود را در اواسط دهه 70 با راه اندازي يک فروشگاه کامپيوتر هاي شخصي شروع کرده است. او تا سال 1997 علايق خود در زمينه هوانوردي را از کار خود جدا ساختهو هوانوردي را بصورت تفنني دنبال ميکرد. پس از فروش تجهيزات کامپيوتري در مايکروسافت کار کرده و به تأسيس شرکت‌هايي نظير لوتوس و سيمنتيک کمک نموده است. 

ورن رابرن در اواسط دهه 90 سفر با جت‌هاي خصوصي را بهترين و پربازده‌ترين راه انجام سفرهاي کاري خود يافت، ولي قيمت و هزينه‌هاي سفر براي وي بسيار بالا بود. در اين هنگام ابداع موتورهاي سبک وزن توسط يکي از مخترعين ناسا، وي را به فکر استفاده از تکنولوژي ديجيتالي با توليد بالا براي توليد نوع جديدي از هواپيما انداخت. 

در سال 1998، رابرن شرکت Eclipse  را تأسيس کرد و شروع به انتخاب تيم مناسب نمود.پيش از هر کس دکتر " اليور مسفيلد" که از طراحان موفق و طراح PC12 نيز به اين گروه پيوستن.سپس مديران مشهور ، نظير " پيتر ريد" نيز به اين گروه پيوستند. 

شرکت Eclipse در حال حاضر روش‌ها و تکنيک‌هاي طراحي و ساختي را به کار گرفته است که تا کنون در صحنه هوانوردي عمومي ديده نشده است. اين روش‌ها شامل استفاده از جوش‌هاي اصطکاکي به جاي پرچ براي اتصال صفحات و کاهش قابل توجه تعداد قطعات و زمان مونتاژ در کارخانه با استفاده از قطعات پيش‌ساخته مي‌شود.استفاده از اين سيستم براي اين‌که شرکت Eclipse به هدف نهايي خود در توليد چهار هواپيما در روز دست پيدا کند ضروري به نظر مي‌رسد.اين روش توليد مخاطرات زيادي دارد، چون در صورتي که قطعات پيش‌ساخته به موقع تحويل داده نشوند، اتمام توليد اين هواپيما با مشکل مواجه مي‌شود. اين مشکلات در گذشته نيز سابقه داشته است.بعنوان مثال در سال گذشته به دليل مشکلات پيش آمده با يکي از توليدکنندگان، گرفتن گواهينامه به مدت سه ماه از آخر مارس به تأخير افتاد.

 رابرن معتقد است هدف اصلي اين پروژه پاسخي به عدم توفيق صنعت هوانوردي عمومي (GA) براي حرکت با زمان و پاسخ‌گويي به نيازهاي مردم است. وي مي‌گويد :GA ، 25 سال است که راکد مانده به طوري که تعداد تحويل هواپيما از 18000 فروند در سال 1978 به 3000 فروند در حال حاضر رسيده است. تمام ارتباطات بين رضايت مشتري و انعطاف‌پذيري قيمت‌ها از بين رفته است. اين صنعت تنها به خود متکي بوده و ديد بسيار محدودي نسبت به دنيا دارد. بيشتر سرمايه‌گذاران شرکت Eclipse از خارج صنعت هوانوردي هستند. 

شرکت Eclipse معتقد است که اين هواپيما علاوه بر سرعت و برد، توانايي‌هاي بيشتري مانند آساني استفاده از سيستم‌هاي اين هواپيما و راحتي کابين آن، نسبت به ساير رقباي خود دارد. ويژگي‌هاي اين هواپيما و رقباي آن در لينک 1 آورده شده است.  علاوه بر اين ويژگي‌ها نمودار مأموريت اين هواپيما نيز در شکل 2 آورده شده است. 

رابرن معتقد است کهبر خلاف آنچه شرکت سسنا ادعا ميکند، هواپيماهايي با ابعاد کمي بزرگتر نظير  

Citation Mustang Cessna رقيب اين هواپيما نبوده و رقيب اصلي اين هواپيما در واقع اتومبيل‌ها هستند. 

در صورتي که اين هواپيما به عنوان تاکسي هوايي مورد استفاده قرار گيرد، شرکت‌هاي کوچک و استفاده کننده‌هاي شخصي مي‌توانند روش سفرهاي تجاري آمريکاييان را تغيير داده و از اين تاکسي‌هاي هوايي براي سفرهاي روزانه بين شهرها و حتي روستاهاي دورافتاده استفاده کنند.

منتقدين معتقدند اعتماد رابرن به تاکسي‌هاي هوايي بسيار خطرناک است، زيرا اين ايده به تازگي شکل گرفته است و از طرفي 1300 فروند از اين سفارش‌هاي داده شده نيز متعلق به 6 شرکت تاکسيراني هوايي است که برخي از آن‌ها تنها در حد حرف و امضا چند ورق کاغذ هستند. اين موضوع سبب نگراني رابرن نشده است و البته وي نيز چندان به موفقيت اين طرح اطمينان ندارد.

رابرن معقد است براي دست‌يابي به يک شبکه تاکسيراني هوايي، کمپاني احتياج به سرمايه کافي دارد و اين امر تا زماني که صدها فروند از اين هواپيماها فروخته نشود ميسر نيست. به گفته وي نيمي از مشتريان اين هواپيما را شرکت‌هاي سنتي که در واقع شرکت‌هاي کوچک تجاري هستند تشکيل مي‌دهد. 75 فروند از اين هواپيماها توسط خلبانان سفارش داده شده است.

وي همچنين مي‌گويد: 125000 شرکت در آمريکا وجود دارد که سودي در حدود 10 مليون دلار دارند و در صورتي که ما بتوانيم عايدي يکي از اين شرکت‌ها را 10% بهبود ببخشيم، هواپيمايي با قيمت 1.5 مليون دلار ، ايده فوق‌العاده‌اي به نظر مي‌رسد. اين در حالي است که قيمت يکي از اين هواپيماها در اين کلاس در حدود 5 مليون دلار است. Eclipse درنظر دارد سالانه 500 فروند هواپيما تحويل دهد و اين تعداد را به راحتي تا 750 فروند نيز مي‌تواند افزايش دهد 

رابرن در نظر دارد که اين شرکت را تا سال 2007 به سوددهي برساند. 

هزينه توسعه اين هواپيما تا کنون به طور کامل توسط سهام شرکا و مقدار کمي توسط سپرده‌گذاري تأمين شده است . افرادي که اين خطر را پذيرفته‌اند تا مبلغ 100000 دلار بپردازند، به قيمت امليون دلار صاحب هواپيما خواهند شد و به اين ترتيب مي‌توانند هواپيماي خود را به قيمت بالاتري بفروشند. 

به طور کلي شرکت Eclipse معتقد است، در اقتصاد هواپيما علاوه بر قيمت خريد يک هواپيما، هزينه‌هاي کلي عملکردي آن نيز نقش اساسي دارد. از اين رو مقايسه‌اي که شرکت Eclipse بين هزينه‌هاي توليد خود و ساير رقباي اين هواپيما انجام داده است در لينک 2 آورده شده. 

يکي ديگر از مشکلاتي که ممکن است سرراه اين هواپيما پيدا شود، کمبود شبکه‌هاي پس از فروش براي اين هواپيماست. به گفته رابرن، سسنا پس از 30 سال تجربه داراي 12 مرکز خدمات است در حالي که Eclipse در حال حاضر 8 مرکز خدماتي را داراست و از آن‌جا که تمامي قطعات برروي هواپيماها مشابه است، تعويض شيشه جلوي هواپيما براي اين شرکت 4 ساعت زمان مي‌برد در حالي که اين زمان براي موستانگ سه روز مي‌باشد که اين موضوع سبب مي‌شود مراکز خدمات اين هواپيما از کارايي بالاتري برخوردار باشند. 

وي معتقد است که از طرف سازندگان بزرگتر، رقيبي براي اين هواپيما پيدا نخواهد شد. 

وي اميدوار است با تشکيل يک IPO در چند سال آينده بتواند دارايي سرمايه‌گذاران را به آن‌ها بازگرداند. 

بسياري از ايده‌هاي "ورن رابرن" در ابتدا به صورت روياهاي دست نيافتني جلوه مي‌کنند، اما وي تا کنون به بسياري از آن‌ها نه تنها جامه عمل پوشانده بلکه سبب تحولاتي شگرفي در صنعت هوانوردي نيز شده است. اما نکته قابل توجه اين است که هنوز مشخص نيست برخي از اين ايده‌هاي شگرف در مرحله اجرا با چه مشکلاتي مواجه شده و اين مشکلات چگونه جلو پيشرفت اين تحولات را خواهند گرفت. 

 http://www.avia.ir/Default.asp?chid=55&name=%20     مقالات دراين سايت موجود ميباشد.

لینک

       

در راستاي تكميل شبكه ترانزيتي كشور

         ۹ آزاد راه با 115 ميليارد تومان اعتبار احداث خواهد شد

 ساخت يك هزار و 339 كيلومتر آزادراه ( اتوبان) در دستور كار وزارت راه و ترابري قرار دارد.

 به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري مراحل ساخت 9 قطعه آزادراه از طريق قانون مشاركت  طرح هاي عمراني كشور و با مشاركت سرمايه گذار در حال اجرا است .

    بنا بر اين گزارش طي سالجاري براي احداث و تكميل پروژه هاي آزادراهي مبلغ 115 ميليارد و 107 ميليون و چهارصد هزار تومان اعتبار مصوب گرديده كه به تدريج تا پايان امسال تخصيص مي يابد .

       بر پايه اين گزارش آزادراههاي در دست احداث شامل آزادراه كنارگذر غربي اصفهان به طول 90 كيلومتر ، زنجان _ تبريز 285 كيلومتر ، تهران _ شمال 121 كيلومتر ، تهران _ رودهن 24 كيلومتر ، اهواز _ بندر امام 90 كيلومتر ، ساوه _ همدان 175 كيلومتر ، رشت _ قزوين 150 كيلومتر، سيرجان _ بندرعباس 300 كيلومتر و خرم آباد _ پل زال به طول 104 كيلومتر مي باشد . ضمناً طبق پيش بيني مراحل ساخت 2 قطعه آزادراه كنارگذر غربي اصفهان و اهواز – بندر امام تا پايان امسال به اتمام خواهد رسيد  .

    شايان ذكر است آزادراه اصفهان _ شيراز به طول 346 كيلومتر ، همچنين كمربندي جنوبي تهران به طول 124 كيلومتر حدفاصل كارخانه سوپا و سرنگ سازي هلال احمر در كنار آزادراه كرج _ قزوين تا اتصال به جاده رباط كريم و خاوران از جمله 2 طرح مهم آزادراهي آماده سرمايه گذاري مشترك مي باشد.اين گزارش مي افزايد : اعتبار مصوب براي تكميل آزادراههاي نيمه كاره موجود در بودجه امسال نسبت به سال قبل 7/57 درصد افزايش از خود نشان مي دهد .

لینک

       

  حجه الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني :

                             شخصيت حضرت امام (ره) را بايد با خداباوري ايشان شناخت

مراسم بزرگداشت هفدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) در وزارت راه و ترابري و با حضور حجه الاسلام سيد حسن خميني، وزير راه و ترابري، معاونين و جمعي كثيري از پرسنل صبح امروز برگزار شد .
به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري سيد حسن خميني در اين مراسم طي سخناني ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي عظيم انقلاب و بخصوص شهداي وزارت راه و ترابري اظهار داشت: شخصيت حضرت امام (ره) قابليت اين را دارد كه سخنرانان بسياري درباره اش سخنراني كنند .
ايشان افزود : حضرت امام (ره) مرجع تقليد اكثريت مردم ايران بوده و كتابهاي بسياري تاكيد كرده اند . ايشان يك فيلسوف بودندكه بسياري از استادان نوني فلسفه اسلامي يا افتخار شاگردي ايشان را و يا شاگرد شاگردان ايشان هستند .
حجه الاسلام سيد حسن خميني اضافه كرد : شخصيت حضرت امام (ره) را بايد با خدا باوري ايشان شناخت . چرا كه هر چند امام از لحاظ دانش، علم و آگاهي برتر زمانه بود، اما آنچه شخصيت حضرت امام را متمايز مي كند خداباوري ايشان است، بسياري از افراد هستند كه امروزه از نظر دانش، علم و آگاهي داراي مراتب بالايي هستند اما اينها نمي توانند همانند حضرت امام دلهاي مشتاق مردم را به آرامش برسانند .
يادگار امام راحل افزود : تلاش امام بر اين مبنا بود كه بتواند معلم اخلاق جامعه باشد كه در اين راه موفق هم بود و ايشان تاكيد داشتند جامعه اي كه از لحاظ اخلاقي رشد نكند راه به جايي نمي برد .
سيد حسن خميني در ادامه سخنان خود از 2 نوع عرفان و سلوك منفي و مثبت نام برده وگفت :
در عرفان منفي عارف بين دنيا و جامعه خود جدايي ايجاد مي كند و تعهدي براي مردم و جامعه خود قائل نيست اما عرفان مثبت عرفان حضرت علي (ع) است عرفاني است كه عارف در ميان مردم است، مشكلات مردم را احساس مي كند و با مردم زندگي مي كند .
ايشان اضافه كرد : عارف مثبت، خلق را به كمال رهنمون مي كند و امام خميني (ره) از عرفان مثبت پيروي مي كردند و در واقع عارف مثبت بود، چرا كه نسبت به جامعه و مردم تعهد قائل بود و خود را جدا از مردم نمي دانست .
پيش از سخنان سيد حسن خميني مهندس رحمتي وزير راه و ترابري طي سخناني ضمن گراميداشت ياد و خاطره امام راحل اظهار داشت : به همت بلند امام راحل (ره) انقلابي شكل گرفت كه باعث درخشش كشور در دنيا شد، ما هر چه داريم از امام داريم و فكر     مي كنم آبروي ما از امام راحل (ره) باشد و اين روزها روزهايي است كه با آرمانهاي امام تجديد پيمان كنيم . 
لینک

       

وزير راه و ترابري :

 

فروش اوراق مشاركت راهكاري براي توسعه شبكه ريلي كشور

 

وزير راه و ترابري تصريح كرد: فروش اوراق مشاركت و دريافت وام از مواردي است كه مي تواند در توسعه حمل و نقل ريلي مورد استفاده قرار گيرد .

به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري مهندس رحمتي در گفتگوي اختصاصي ، با اشاره به كاهش اعتبارات عمراني كشور در سالجاري ، يادآور شد : براي سال جاري مجلس شوراي اسلامي 250 ميليون دلار به بخش ريلي اختصاص داده ، كه اين ميزان نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهي را نشان مي دهد و مي توان براي توسعه منابع مالي از ديگر راهها نيز استفاده كرد .

وزير راه و ترابري تأكيد كرد: انتشار اوراق مشاركت و دريافت وام نياز به مصوبه مجلس شوراي اسلامي دارد كه در اين زمينه نياز به انجام اصلاحاتي است و سقف اجازه دولت در اين زمينه محدود مي باشد كه اين مسأله موجب شده وزارت راه و ترابري نتواند تاكنون از اين منابع استفاده كند .

وي در پاسخ به سؤالي در مورد توسعه سريعتر شبكه حمل و نقل ريلي غرب كشور تأكيد كرد : در زمينه روسازي بخش ريلي مي توان از منابع فاينانس استفاده كرد و با پيمانكاران به صورت اعتباري كار كرد به نحوي كه پس ازتأمين هزينه ها و منابع مالي ، آنها مبالغ خود را دريافت كنند .

 

لینک

       

راه اصلي هرات _ ارملك بزودي افتتاح مي شود

محور احداث شده هرات _ ارملك توسط وزارت راه و ترابري به زودي در داخل خاك افغانستان به بهره برداري     مي رسد .

مهندس جواد توكلي مشاور وزير راه و ترابري و مجري طرح توسعه ترانزيت زميني افغانستان با بيان اين مطلب    گفت : طرح احداث محور 60 كيلومتري هرات _ ارملك در امتداد كمربند حلقوي افغانستان و بخشي از راه اصلي هرات _ ميمنه _ شبرغان است كه در نهايت استان هرات را با 8 استان شمالي و شمال غربي افغانستان مرتبط مي سازد .

   به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري مجري طرح توسعه ترانزيت زميني افغـانستان با بيـان اينكه عمليات اجرايي اين محور به پايان رسيده و پس از هماهنگي دو كشور به بهره برداري مي رسد اظهار داشت : مسير هرات _ ارملك كه در امتداد محور جاده مشهد _ تربت جام _ دوغارون _ هرات است امكان ارتباط ترانزيتي كشورهاي آسياي مركزي و دو كشور تاجيكستان و ازبكستان را از مسير غرب افغانستان به ايران فراهم ساخته و از لحاظ منطقه اي نيز اتصال شهر كرُخ و روستاهاي اطراف را به شهر هرات ميسر مي سازد .

وي خاطر نشان ساخت : پايانه دوغارون به هرات بزرگترين پايانه كشور به لحاظ مسافر و صدور كالا و دومين محور به لحاظ ترانزيت كالا مي باشدكه داراي كاربرد داخلي براي ايران بوده و اتمام كمربندي حلقوي افغانستان نقش تعيين       كننده اي در ترانزيت كشورهاي ازبكستان ، تاجيكستان و افغانستان به بنادر چابهار و بندرعباس ايفا مي نمايد .

مهندس توكلي با اشاره به اينكه مسير مذكور با هزينه اي معادل 30 ميليون دلار احداث گــرديده است افزود : 4 دستگاه پل بزرگ با 14 دهانه 20 متري به طول 280 متر و در مدت 6 ماه در مسير مذكور احداث گرديده است.

بر پايه اين گزارش محور احداث شده هرات _ ارملك داراي مشخصاتي با 11 متر عرض راه ، 148 دستگاه پل كوچك ، 42 هزار و 100 مترمكعب پي كني كانال ، 19 هزار و 300 مترمكعب بتن ريزي و 6 هزار مترمكعب گابيون بندي است .

 

لینک